Categorieën

معلومات المواد باللغة العربية

Boeken over sekten, doctrines en religies

Het aantal items: 3

 • Nederlands

  PDF

  Allah de Verhevene heeft het toegestaan om de verkondiging van sheikh Mohammed ibn ‘Abdoel-Wahhaab, die in de twaalfde Hidjrie-eeuw leefde (de achttiende eeuw n.C.), te laten verspreiden, nadat onwetendheid de aarde gevuld had en de somberheid en het onrecht van shirk (afgoderij) zich genesteld had in allerlei landen Shirk, dwaling en het bid’ah was op een gegeven moment sterk toegenomen, waardoor het licht van de Islam begon te doven. Het was een tijd waarin het licht dat de waarheid en goddelijke leiding predikte, verdween. Een tijd waarin oprechte geleerden niet meer te vinden waren, behalve een klein aantal die bijna geen mogelijkheden hadden om de zuivere Islam te verkondigen.

 • Nederlands

  DOC

  Waarom is zo veel van wat gezegd wordt over Sheikh ul-Islam Mohammed Ibn Abd ul-Wahhaab zo vijandig?

 • Nederlands

  PDF

  Decennia lang doen zich vele verhalen de ronde over Sheikh Mohammed Ibn ‘Abd ul-Wahhaab (moge Allah genadig met hem zijn). Er is woordentwist geweest en nog steeds gaande tussen voor- en tegenstanders van zijn Da’wah.