Categorieën

معلومات المواد باللغة العربية

Hedendaagse intellectuele stromingen

Het aantal items: 12

 • Nederlands

  PDF

  Auteurs : D. Zakir Naik Recensie : Yassien Abo Abdellah

  Door de toename van het materialisme in onze tijd, lopen veel mensen met de vragen over al dan niet bestaan van Allah. In dit artikel probeert dr. Zakir Naik bewijzen voor te leggen over het bestaan van Allah.

 • Nederlands

  PDF

  Een atheïst is iemand die niet in God gelooft. Een atheïst gelooft niet in het bestaan van een Schepper. Dit is volgens de islam een grote zonde. In dit artikel probeert de auteur duidelijk te maken vannuit een Islamitische perspectief, hoe atheisme een zonde kan zijn.

 • Nederlands

  PDF

  In dit artikel toont de auteur dat het verstand, grenzen heeft, wanneer deze niet gerespecteert worden, is er groot kans dat de mens ten onder gaat.

 • Nederlands

  PDF

  De mensheid hebben nood aan een wezen dat Alwetend is, Almachtige, teneinde een complete, constante ethische moraal tot stand te krijgen. En wie anders dan God is daar geschikt voor.

 • Nederlands

  PDF

  In dit artikel vind je een uitgebreide kritiek terug op het individualisme.

 • Nederlands

  PDF

  In dit artikel onthult de auteur het ware gezicht van de oriëntalisten, en hun onderzoek vol met leugens over de Islam ver van objectiviteit.

 • Nederlands

  PDF

  Eén van de belangrijkste onderwerpen waar Allah in de Koran naar verwijst, is de erkentelijkheid van de mens voor de talloze tekenen van de schepping op de aarde en de waardering van de mensen voor Zijn macht, door deze te gedenken. Tegenwoordig zijn er echter verschillende ideologieën die de mensen het Feit van de Schepping willen doen vergeten en zij trachten hen door ongegronde ideeën, te scheiden van hun religie.

 • Nederlands

  PDF

  Een atheïst heeft behoefte aan iemand die hem uitnodigt naar Allah. Hij heeft behoefte aan iemand die hem herinnert aan de zegeningen, gunsten en tekenen die duiden op de Eenheid, Grootsheid en Aanwezigheid van Allah. Het heelal duidt op de aanwezigheid van Allah, hoe kan men dit ontkennen?

 • Nederlands

  PDF

  Er bestaan veelbetekenende keerpunten in de geschiedenis van de mensheid en wij leven momenteel in één daarvan nl. de val van het atheïsme.

 • Nederlands

  PDF

  Dit boek, met de ludieke titel Islam voor varkens, apen, ezels en andere beesten, werd een bestseller die wekenlang in de boeken top-10 stond. “Mooi dat zoveel mensen geïnteresseerd zijn in de Islam”, zou de eerste opmerking van de moslim zijn. Wie Hans Jansen echter beter kent, weet dat dit een schrijver is met dubieuze contacten, die het om politieke doeleinden niet altijd even nauw neemt met de waarheid. Tijd dus voor een kritische blik naar deze bestseller, die als informatiebron voor heel wat lezers heeft gediend.

 • Nederlands

  PDF

  Auteurs : Saoed Khadje Recensie : Yassien Abo Abdellah

  Wie op enige wijze onderzoekt, schrijft en onderwijst over het Oriënt (het Oosten), als theoloog, antropoloog, socioloog, historicus of filoloog, hetzij in specifieke of algemene aspecten, is een oriëntalist en wat diegene doet is oriëntalisme. Het motief waarom iemand zich met dit vakgebied bezig houdt kan verschillend zijn.

 • Nederlands

  PDF

  Het volgende is een vertaling van het boek "Wie is de aap?" om de waarheid van de islamitische overtuigingen over de oorsprong van de mens te bevestigen. Het is een essentieel en noodzakelijk handboek voor iedereen die het concept van de oorsprong van het menselijk leven in de islam wenst te begrijpen, ook voor studenten.