Categorieën

معلومات المواد باللغة العربية

Sacred Months

Het aantal items: 1

  • Nederlands

    PDF

    Het is één van de vier maanden waar Allah de Verhevene over zegt: “Voorwaar, het aantal maanden bij (de bepaling en oordeel van) Allah is twaalf maanden, in het boek bij Allah (bij wat Hij bepaald heeft) op de dag dat Hij de hemelen en de aarde schiep. Daarvan zijn er vier heilig. Dat is de rechte godsdienst. Doen jullie jezelf daarin geen onrecht aan.” [at-Tawbah 9:36]