Categorieën

 • Nederlands

  PDF

  Dit boek, is een samenvatting van de islamitische leer door shaykh Mohammed Bin Saleh Al-Uthaymeen.

 • Nederlands

  PDF

  Sinds de authentieke `Aqiedah het fundament is van de Islam en de grondlegging van de Islamitische religie is het bekend met de bewijzen uit de Sharie`ah, vanuit het Boek en de Soennah dat iemands handelingen en uitspraken alleen correct en acceptabel zijn (bij Allah) wanneer zij voortvloeien vanuit een correcte `Aqiedah. Wanneer de `Aqiedah niet correct is dan is hetgene wat hieruit voortvloeit ongeldig.

 • Nederlands

  MP4

  Zuilen van de islam - De bedevaart naar het Heilig Huis van Allah voor wie daartoe in staat is

 • Nederlands

  MP4

  Zuilen van de islam - Het vasten (as-Siyaam)

 • Nederlands

  MP4

  Zuilen van de islam - Het geven van armenbelasting (Zakaat)

 • Nederlands

  MP4

  Zuilen van de islam - Het onderhouden van het gebed

 • Nederlands

  MP4

  Zuilen van de islam - De Getuigenis

 • Nederlands

  PDF

  Het ABC Van Islam

 • Nederlands

  PDF

  Deze voortreffelijk geillustreerde handleiding toont je de eerste stappen en het fundament van deze prachtige religie., die zeker de beste zegening is die Allah aan de mens heeft geschonken. Heet voorziet je van richtlijnen in de meeste aspecten Van je leven, geeft antwoord op je meest urgente vragen en geeft je uitgebreide ondersteuning om goed om te kunnen gaan met de verschillende mensen en situaties waarmee je te maken kunt krij- gen. Deze handleiding is gepresenteerd in een eenvoudige stijl en bevat ook gedocumenteerde informatie Over de Qur'an en de Soenna (levenswijze) van de Profeet. Naast het feit dat het een heerlijk gedetailleerd boek is, is het ook een naslagwerk dat je kunt raad- plegen wanneer je een islamitische opinie wilt weten over een bepaalde zaak of situatie waarin je jezelf bevindt.

 • Nederlands

  PDF

  De Soenna van de Boodschapper van Allah (vrede zij met Hem) interpreteert de Koran en verduidelijkt het, het leidt tot de Koran en drukt Zijn bedoeling uit. We moeten de hadith waarin de Profeet (vrede zij met hem) de Heer beschrijft, de Almachtige, de Verhevene, accepteren en geloven.

 • Nederlands

  PDF

  Een moslim kent Allah op basis van de leer van de Koran. Allah is voor de moslim enig, hij heeft niemand nodig, maar iedereen heeft hem nodig. Hij is niet geboren, hij is niet gebaard, hij heeft ook geen gelijkenis. Zoals de Koran Allah beschrijft, is Allah een god die niet aan toetsing onderhevig is.

 • Nederlands

  PDF

  Allah heeft kennis van alle openlijke en verborgen zaken. Hij heeft kennis van al hetgeen dat was, is en zal komen. Hij is de Schepper van de wereld, het universum en al hetgeen dat bestaat.

 • Nederlands

  PDF

  Vertaling : Yassien Abo Abdellah

  Allah is één. Hij is puur, uniek en rein van alle onvolmaaktheden. Hij is de bezitter van alle voortreffelijke eigenschappen. Niemand is in enig opzicht aan Hem gelijk of hoger dan Hem.

 • Nederlands

  PDF

  Allah is één. Hij is puur, uniek en rein van alle onvolmaaktheden. Hij is de bezitter van alle voortreffelijke eigenschappen. Niemand is in enig opzicht aan Hem gelijk of hoger dan Hem.

 • Nederlands

  PDF

  In dit artikel vind je de schone namen van Allah, die namen komen niet al voor in de Koran er zijn er ook die gebaseerd zijn op de soenna.

 • Nederlands

  PDF

  Auteurs : D. Zakir Naik Recensie : Yassien Abo Abdellah

  De Koran zegt verscheidene keren dat Allah de meest Barmhartige en Vergevensgezinde is, maar het zegt ook vele malen dat Hij een zware bestraffing zal geven. Is Hij Vergevensgezind of Wraakzuchtig?

 • Nederlands

  PDF

  Sommige mensen beschouwen religie als taboe en voor zwakzinnige mensen, maar dat is een oordeel dat uit ontwetendheid en arrogantie voortvloeit. In dit artikel bewijst de auteur het tegengestelde nl. dat de Islam de oplossing is voor alle tijden

Beoordelingen