Categorieën

معلومات المواد باللغة العربية

Jurisprudentie van financiële transacties

Deze categorie bevat alles wat betrekking geeft tot financiële transacties en haar regels of richtlijnen, zoals: verkoop, woeker (rente), wisselkoers, optie, lening, hypotheek, overdracht, bedrijf, leasing, landbouw,huur, gave, borg, liefdadigheidsstichting.

Het aantal items: 14

 • Nederlands

  PDF

  De neiging om de status van de vrouw in Islam aan te vallen is geen nieuw verschijnsel. Het is een terugkerend fenomeen in de westerse wereld, om de status van de vrouw in Islam te bekritiseren of zelfs belachelijk te maken.

 • Nederlands

  PDF

  De Heilige Koran beschouwt eigendom en geld niet als doel op zich. Het zijn slechts middelen om een doel te bereiken, en dat doel is de ontwikkeling van de menselijke gemeenschap. Meer hierover in dit artikel.

 • Nederlands

  PDF

  De Islam legt een duidelijk verbod op de Islam, daar de rent o.a. een uitbuiting is van de moeilijke omstandigheden waarin sommige mensen zich bevinden en derhalve een grote schending van de rechten van de dienaren van Allah.

 • Nederlands

  PDF

  Het kapitalisme streeft naar macht teneinde haar eigen belangen te beschermen onder het mom welvaart, gezondheidszorg, onderwijs en zekerheid voor het volk.

 • Nederlands

  PDF

  Het enigste doel van de multinationals is puur winst maken, zonder rekening te houden met de belangen van de mens.

 • Nederlands

  PDF

  In dit klein werkje weerlegt de auteur de argumenten, van degenen die beweren dat rente nuttig is.

 • Nederlands

  PDF

  Wanneer er gesproken wordt over de wetgeving van Islam als alternatief systeem voor de kapitalistische wetgeving worden de ogen groot, vertrekken de gezichten en is hun voorkennis geheel afhankelijk van leugenachtige propaganda.

 • Nederlands

  PDF

  Indicatoren tonen aan dat de kredietcrisis nog altijd in volle hevigheid gaande is, en dat de voortgang van deze crisis onvoorspelbaar blijft.

 • Nederlands

  PDF

  Het kapitalistisch systeem gaat inefficiënt te werk, de enige alternatief is de shari’a. In dit artikel probeert de auteur aan te tonen dat de shari’a de enige oplossing is voor onze samenleving te verbeteren.

 • Nederlands

  PDF

  De Glorieuze Koran bevat specifieke en gedetailleerde aanwijzingen met betrekking tot de erfenis, onder de gerechtvaardigde begunstigden.

 • Nederlands

  PDF

  De islam houdt bij de verdeling van een erfenis rekening met de rollen die de vrouw en de man vervullen in de maatschappij. Op basis daarvan gebeurt de verdeling van de erfenis in de Islam.

 • Nederlands

  PDF

  Ribaa staat voor het afdragen van rente over geleend kapitaal om uitstel van betaling te krijgen. De naam die aan deze vorm van Ribaa wordt gegeven is Ribaa an-Nasie’ah. Er bestaan ook andere vormen van Ribaa, maar over het algemeen is Ribaa in al haar gedaantes verboden binnen de Islam.

 • Nederlands

  PDF

  "Over de ordening van het economisch leven" is een boek over de economie gebaseerd op Islamitische principes, die als een alternatief dient voor de hedendaagse ecenonomie.

 • Nederlands

  PDF

  Het is voor iedereen duidelijk dat de financiële crisis de hele wereld doet schudden, van het oosten tot het westen. Het is een ingrijpende gebeurtenis welke politici, beleidsmakers, prominente denkers en economen slapeloze nachten bezorgt. Het is een enorme en complexe ramp welke vele implicaties heeft. Dit verklaart de grote onrust die economen en politici ervaren.