Beschrijving

De islam houdt bij de verdeling van een erfenis rekening met de rollen die de vrouw en de man vervullen in de maatschappij. Op basis daarvan gebeurt de verdeling van de erfenis in de Islam.

Beoordelingen