De wijsheid achter de erfenis in de Islam

Beschrijving

De islam houdt bij de verdeling van een erfenis rekening met de rollen die de vrouw en de man vervullen in de maatschappij. Op basis daarvan gebeurt de verdeling van de erfenis in de Islam.

Download
Schrijf een commentaar naar de verantwoordelijk van dit pagina

De volledige beschrijving

  De wijsheid achter de erfenis in de Islam

  [ nederlands - dutch - الهولندية ]

  revisie: Yassien Abo Abdillah

  2013 - 1434

  الحكمة وراء الإرث في الإسلام

  « باللغة الهولندية »

  مراجعة: ياسين أبو عبد الله

  2013 - 1434

  بسم الله الرحمن الرحيم

  Aandeel in de erfenis

  Waarom is het aandeel van de erfenis voor een vrouw minder in de islam?

  De islam houdt bij de verdeling van een erfenis rekening met de rollen die de vrouw en de man vervullen in de maatschappij. Dit resulteert in het feit dat de man 2/3 en de vrouw 1/3 van de erfenis krijgt (2).

  In eerste instantie kan men zeggen dat dit geen rechtvaardige methode is. Maar omdat de islam uiteindelijk naar de rollen kijkt en ook beoordeelt op basis van die rollen komt men tot de conclusie dat het in feite wel rechtvaardig is. Volgens islam is de voornaamste rol van de man het onderhouden van het gezin. De voornaamste rol van de vrouw is het opvoeden en verzorgen van de kinderen.

  Bij het verdelen van de erfenis wordt naar de economische toestand en naar de verantwoordelijkheden van de vrouw en de man gekeken. Vanuit dit perspectief gezien is het rechtvaardige.

  Tevens is het zo islam dat men van de methode kan afwijken.

  Stel voor dat we de volgende situaties hebben waarbij de vrouw in aanmerking komt voor een erfenis:

  De man van de vrouw is overleden, De vrouw is gescheiden,
  De man van de vrouw is zodanig arbeidsongeschikt zodat het gezin niet kan onderhouden Het islamitische rechtsstelsel zal de bovengenoemde situaties apart beoordelen en uiteindelijk tot een rechtvaardige uitspraak komen. In deze situatie zal de vrouw iedere geval meer krijgen dan de standaard regel.