Is de Islam barbaars en achterhaald of is het kapitalisme juist barbaars en achterhaald?

Beschrijving

Wanneer er gesproken wordt over de wetgeving van Islam als alternatief systeem voor de kapitalistische wetgeving worden de ogen groot, vertrekken de gezichten en is hun voorkennis geheel afhankelijk van leugenachtige propaganda.

Download
Schrijf een commentaar naar de verantwoordelijk van dit pagina

De volledige beschrijving

 Is Islam barbaars en achterhaald of is het kapitalisme juist barbaars en achterhaald?

[nederlands - dutch -الهولندية ]

revisie: Yassien Abo Abdillah

bron: www.expliciet.nl

2014 - 1435

أي نظام همجي و رجعي, هل هو الإسلام أم الرأسمالية ؟

«باللغة الهولندية »

مراجعة: ياسين أبو عبد الله

2014 - 1435

In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle

We zien in het Westen dat velen een diepe angst hebben voor de islamitische wetgeving. Wanneer er gesproken wordt over de wetgeving van Islam als alternatief systeem voor de kapitalistische wetgeving worden de ogen groot, vertrekken de gezichten en is hun voorkennis geheel afhankelijk van leugenachtige propaganda, vervolgens verkondigen ze dat deze wetgeving barbaars en achterhaald is. Zij refereren dan naar een aantal zaken zoals het stenigen van de overspelige en het afhakken van de hand van de dief. Dit zijn volgens hen middeleeuwse praktijken, terwijl we volgens hen vandaag leven in het ‘superieure’ en ‘beschaafde’ kapitalistische systeem.

Wanneer de moslim aan dit debat meedoet terwijl hij opkomt voor de sjari’a en oproept deze te implementeren in de moslimlanden, wordt hij direct bestempeld als een gevaarlijke gek, een radicaal die terug wil naar de Middeleeuwen en wordt de moslim die het geheel eens is met het kapitalisme en de democratie geprezen als een goede ‘gematigde’ moslim.

De angst die in de harten van niet-moslims gezaaid wordt is niet een vreemd verschijnsel. Het is zelfs een eeuwenoude aanval die al 1400 jaar geleden bestond op het moment dat de nobele Profeet Mohammed (saw) de Islam begon te verkondigen. Hij werd uitgemaakt voor een bezetene, een poëet en een tovenaar. Het volk werd zoals vandaag gevoed met een propagandacampagne door de elite die probeert het volk op te zetten tegen een alternatief systeem, omdat het systeem hun eigen positie in de samenleving bedreigt. Wanneer Islam zou overheersen zouden de despoten en koningen hun troon vrij moeten maken voor de soevereiniteit van hun Schepper, en dat was iets wat zij uit hun liefde voor hun macht nooit zouden kunnen accepteren. Zij werken derhalve dag en nacht om het volk weg te houden van een beter alternatief. Vooral nu terwijl het volk verkeert in een economische crisis, de verschillen tussen arm en rijk vergroten, en de ontevredenheid over het systeem groeit, wordt er alles aan gedaan om de eigen ideologie in stand te houden door af te geven op het enige alternatieve systeem, Islam. Dit is de reden waarom zij leugens en verdraaiingen verspreiden onder mensen.

De bewering dat Islam barbaars en achterhaald is, is ver verwijderd van de realiteit. Wanneer we een kritische beschouwing geven van deze oppervlakkige argumentatie vallen de volgende zaken te benoemen voor wat betreft de relatie die zij leggen tussen barbaarsheid, achterhaaldheid en Islam

Ten eerste voor wat betreft de bewering dat Islam barbaars is (barbaars wordt ook wel gedefinieerd als onbeschaafd of wreed), hoe kunnen de aanhangers van Kapitalisme beweren dat Islam onbeschaafd en wreed is terwijl het Kapitalisme de meest wrede ideologie is die geen gelijke kent in haar bloederige geschiedenis om profijt te realiseren? Zijn het niet de kapitalistische naties geweest die besloten hebben werelddelen zoals Amerika en Australië over te nemen, haar oorspronkelijke inwoners te vermoorden en te verdrijven vanuit hun woonomgeving en huizen? Zijn het niet de kapitalisten die werelddelen gekolonialiseerd hebben, haar rijkdommen hebben geplunderd en haar bewoners hebben onderdrukt? Zijn het niet de kapitalisten die atoombommen hebben gegooid op onschuldige mensen in Hiroshima en meer dan een miljoen mensen hebben vermoord in Irak? Is het niet onder de vlag van kapitalisme dat zelfs vandaag de dag nog steeds moslims worden gemarteld en vermoord in landen zoals Pakistan, Jemen en Afghanistan? Het is een bloeddorstige ideologie die onschuldige levens opeist enkel om bezit en macht te vermeerderen op aarde. De geschiedenis en het heden laat zien dat deze ideologie barbaars is, een ideologie die de mens ertoe drijft bloed te laten vloeien omwille van macht en bezit, dus wie is er hier barbaars?

Ten tweede voor wat betreft de bewering dat Islam achterhaald is, hiermee wordt bedoeld dat Islam een systeem is dat niet modern is en niet in staat is de problemen van de mensen op te lossen. Het systeem zou volgens hen te oud zijn en dus achterhaald. Het is juist voor de protagonisten van democratie uiterst vreemd om dit te beweren gezien het feit dat democratie een eeuwenoud idee is, wat bestond voor de komst van Islam. Het werd toen al bekritiseerd door Plato die stelde dat het zou leiden tot een dictatuur. Het is derhalve vreemd wat zij zeggen over Islam, dat deze achterhaald is, wanneer zij de geschiedenis beter zouden kennen zouden ze weten dat Islam beter met veranderende omstandigheden kan omgaan dan democratie. Democratie werd snel verlaten, het kon door de veranderende omstandigheden niet meer praktisch worden uitgevoerd als echte democratie. Pas sinds enige eeuwen wordt het idee dat eeuwen verdoemd was weer geïmplementeerd, maar vanaf het begin, en zeker bij crises zoals deze, is het geloof in deze politiek bijzonder weinig.

Dit in tegenstelling tot Islam, dat een succesvolle geschiedenis kent van 1300 jaar waarin ze werd geïmplementeerd in de wereld. Dit bewijst dat Islam in staat is om nieuwe kwesties op te lossen, het is maar liefst 1300 jaar lang succesvol uitgevoerd. Islam is een systeem dat gekomen is om de handelingen van de mensen te ordenen. Hoewel de omgeving van de mens verandert is, is de mens nog steeds hetzelfde gebleven voor wat betreft haar organische behoeften en instincten. De mens eet, slaapt, ontlast nog steeds en heeft nog steeds de behoefte tot voortplanting, overleven en aanbidding. Omdat islam is gekomen om deze behoeften en instincten te ordenen is zij te allen tijde toepasbaar. Hiertegenover zien we dat het kapitalisme versleten is door economische crises, onderdrukking, uitbuiting en toename van criminaliteit en het verdwijnen van moraal.

Ten derde voor wat betreft de bewering dat Islam Middeleeuws is, dit is een interessante analogie. De Middeleeuwen worden getypeerd als een barbaarse en onbeschaafde tijd. De kapitalisten willen hiermee duidelijk maken dat als Islam geïmplementeerd zou worden dat men weer een stap achteruit zou doen naar deze verschrikkelijke periode. De kapitalisten hebben echter niet nagedacht over het feit dat Islam nooit deze verschrikkelijke Middeleeuwen gekend heeft. Juist in deze tijd waren de landen van de moslims verlicht en wordt het door velen ook wel de Gouden Eeuw(en) genoemd. De islamitische landen waren in deze tijd het centrum voor de wereld wanneer iemand opzoek was naar vooruitgang en kennis, terwijl Europa ondergedompeld was in duisternis. De kapitalisten zijn vergeten dat zij door te refereren naar de verschrikkelijke Middeleeuwen, enkel refereren naar hun eigen duistere geschiedenis en niet naar die van de Moslims. Wanneer sommigen derhalve zeggen dat men met de toepassing van Islam terug zal gaan naar de Middeleeuwen is dit (onbedoeld) juist eerder een compliment dan een belediging.

Ten vierde dient de discussie niet te gaan over barbaarsheid, noch over achterhaaldheid. De discussie dient zich te richten op de vraag of het systeem de problemen van de mensen op een juiste manier kan oplossen waardoor er stabiliteit en vooruitgang in de samenleving gerealiseerd wordt. We zien in het Westen dat de samenleving verloedert en verdrinkt in criminaliteit, onzedelijkheden, ongeluk en gierigheid. Gezinnen worden uit elkaar getrokken door overspel en moord, en verkrachtingen vinden dagelijks plaats. Dit systeem welke de mens aanmoedigt om ten koste van alles alle behoeften en instincten optimaal te bevredigen eist zijn tol op wereld. Het is daarom ook niet bijzonder dat velen dit duistere pad willen verlaten en kiezen voor Islam om vooruitgang te realiseren. Islam is altijd in staat geweest om een stabiele samenleving en vooruitgang te realiseren en dat heeft ze eeuwenlang bewezen.

Het is duidelijk geworden welke ideologie werkelijk barbaars en achterhaald is, het is daarom tijd voor beschaafdheid en vooruitgang, het is tijd voor islam!