Waarom is rente haram?

Beschrijving

De Islam legt een duidelijk verbod op de Islam, daar de rent o.a. een uitbuiting is van de moeilijke omstandigheden waarin sommige mensen zich bevinden en derhalve een grote schending van de rechten van de dienaren van Allah.

Download
Schrijf een commentaar naar de verantwoordelijk van dit pagina

De volledige beschrijving

 Waarom is rente haram?

[nederlands - dutch -الهولندية ]

revisie: Yassien Abo Abdillah

Kantoor voor da'wa Rabwah (Riyad)

2014 - 1435

Islam voor iedereen

 لماذا حرّم الله الربا؟

« باللغة الهولندية »

مراجعة: ياسين أبو عبد الله

2014 - 1435

بسم الله الرحمن الرحيم

Ondanks het feit dat rente, gebaseerd op het principe van het onvoorwaardelijk verwerven van bezit, van buiten een nuttig en handig middel voor de mensen lijkt, is het in werkelijkheid niets anders dan een uitbuiting van de moeilijke omstandigheden waarin sommige mensen zich bevinden en derhalve een grote schending van de rechten van de dienaren van Allah. Het is een kwaadaardige tumor die de economie van binnenuit kapot vreet en die religieuze en morele gevoelens uitdooft. Het heeft ten gevolge dat de rijken meer rijkdom vergaren en dat de behoeftigen verder worden uitgeknepen. Als zodanig worden tussen de verschillende lagen van de samenleving diepe kloven tot stand gebracht en in stand gehouden! Zoals beroemde economen het aangeven, zijn de samenlevingen die in economisch opzicht het beste functioneren, juist die samenlevingen die de inflatie en het rentepercentage tot nul hebben teruggebracht.

Bovendien brengt rente veel ander kwaad met zich mee, zoals: het kunstmatig verhogen van prijzen; het smoren van morele gevoelens, zoals onzelfzuchtigheid, samenwerking, solidariteit, liefde, barmhartigheid en mededogen; het stimuleren van egoïsme en profitariaat om zo tegen elke prijs geld en macht te verwerven.

Rente weerhoudt de mensen ervan om te werken en te produceren. Degenen die gewend raken aan rentetrekken, verlaten de gebruikelijke manieren van geld verdienen, zoals landbouw en handel. Wat overblijft is het vergaren van geld door middel van geld, hetgeen een schadelijke situatie creëert, die de productie naar beneden haalt.

Geld verdienen door middel van rente innen is in het nadeel van individuen en van de maatschappij. Al bevalt rente sommigen, het is op lange termijn eveneens in hun nadeel, omdat rente de relaties tussen arbeid en kapitaal in een samenleving verstoort en tenslotte kapot maakt.

In de Edele Koran verkondigt Allah dat Hij en Zijn Boodschapper de oorlog verklaren aan degenen die zich inlaten met rente. In een ander vers staat dat:

“Zij die de rente verteren zullen [op de Dag des Oordeels] alleen maar opstaan zoals hij opstaat, die door de aanraking van de Satan tot bezetenheid is geslagen.” (1)

Volgens onze leermeester de Profeet (vzmh) vormen de inkomsten die door middel van rente worden vergaard de meest kwade van alle vormen van inkomsten. (2) Om zijn volgelingen te behoeden voor deze grote zonde, heeft de Boodschapper van Allah degenen vervloekt die rente innen of betalen, die rente-inhoudende contracten voorbereiden of daarvoor als getuigen optreden. Hij zei dat zij allemaal gelijk zijn in zonde. (3)

De vloek van onze leermeester de Profeet (vzmh) ten aanzien van iedereen die helpt bij het innen van rente heeft als doel het op de meest duidelijke wijze uitdrukken dat er in een islamitische maatschappij totaal geen plaats is voor rente en dat niemand zelfs in buurt moet komen van rente, met andere woorden: om alle wegen naar dit kwaad af te grendelen.

Rente is een zonde die in alle religies is verboden. Dit komt omdat het gevaar ervan heel duidelijk is. In de Koran wordt vermeld dat rente ook voor de joden verboden is gesteld. (4)

Het is verkeerd om te denken dat een rentevrije economie tegenwoordig niet mogelijk is. Een rentevrije economie is wel degelijk denkbaar en mogelijk. Er zijn immers maatschappijen die dat hebben gerealiseerd. De Islam heeft rente strikt verboden en heeft in plaats daarvan aangeraden om in partnerverband te werken en zo het kapitaal te vermeerderen. Deze methode is in het voordeel van iedereen. Daarnaast moedigt de Islam aan om zoveel mogelijk omwille van Allah leningen (qard hasạn) te geven en beschouwt hij het geven van een lening aan iemand in een moeilijke situatie beter dan het geven van een aalmoes. Aan de andere kant heeft de Islam volledige economische stabiliteit en orde in de samenleving gebracht, door de zạkāt en de sadaqah, de verplichte en de niet-verplichte aalmoes, te gebieden.

[1] De Koran, ạl-Baqara, 2: 278-279. De Boodschapper van Allah vermeldt dat Allah nog iets anders de oorlog heeft verklaard en dat is vijandschap jegens de vrome dienaren van Allah. (Sahih al-Bukhari, Riqaq,38). Behalve deze twee groepen mensen wordt geen enkele zondaar of overtreder op zo’n zware wijze bedreigd.

[2] Ibn Ạbi Shayba, Musannaf, VII, 106/34552; al-Waqidi, Kitab al-Tarikh wạ ạl-Maghazi, III, 1016; ; Ibn Kathir, al-Bidayah wa al-Nihayah, V, 13-14.

[3] Sahih Muslim, Musakat, 105-106. Zie eveneens Sahih ạl-Bukhari, Buyu’, 24, 25, 113; Sunan Ạbu Dawud, Buyu’, 4/3333; Sunan al-Tirmizi, Buyu’, 2/1206; Ibn Maja, Tijarat, 58.

[4] De Koran, Al-Nisa, 4: 160-161

www.islamhouse.com

Islam voor iedereen !

Beoordelingen