Categorieën

معلومات المواد باللغة العربية

Wetenschap van de sounna en andere studies

De status van de soennah, de verdediging van de soennah, de geschiedenis van de soennah en de methodiek van de geleerden van de soennah, de reden van een hadieth overlevering, spreekwoorden uit de soennah, de verhalen uit de soennah, de geleerden van de soennah.

Het aantal items: 4

 • Nederlands

  PDF

  Waarom dienen wij de Soennah van de Profeet Mohammed (vrede zij met hem) te volgen en niet gewoon de Koran? En waarom moeten wij een specifieke Madhhab (stroming) volgen?

 • Nederlands

  PDF

  Auteurs : Moestafa As-Siba-i Vertaling : Ahmed M.Hashim Recensie : Yassien Abo Abdellah

  De sounna is de tweede bron waarop de fiqh zich steunt om zijn rechtsregels af te leiden. Vandaar dat de sounna een zeer belangerijke bron is in de Islam, want zonder de soenna is het onmogelijk om de Islam in zijn geheel te begrijpen.

 • Nederlands

  PDF

  De betekenis van de soennah is dat wat overgeleverd werd van de profeet (Allah’s vrede en zegeningen zijn met hem), zijn woorden, daden, goedkeuringen, uiterlijk, gedrag, of zijn levensverhaal, ongeacht of dit voor of na zijn profeetschap was.

 • Nederlands

  PDF

  De geleerden zijn het unaniem eens – zowel vroeger als nu – dat de Koran, de Sunnah en de consensus de erkende bronnen zijn waarop de oordelen en de verduidelijking van het toegestane en het verbodene gebaseerd dient te worden. Dit zijn dus het Boek van Allah de Almachtige – het Boek dat niet door valsheid beroerd kan worden. En de Sunnah van de boodschapper van Allah (vrede zij met hem) die niet uit begeerte spreek. Het is enkel een openbaring die aan hem is geopenbaard. De derde bron is de consensus van de geleerden van deze natie.