Categorieën

معلومات المواد باللغة العربية

Administration

Het aantal items: 9

 • Nederlands

  LINK

  "Masahif biedt recitaties van de Heilige Koran door veel van de bekende voordragers wereldwijd, het biedt ook vertaald recitaties in vele talen (Engels, Frans, Urdu en meer). Recitaties kan worden gedownload voor offline gebruik, alsmede directe streaming via internet."

 • Nederlands

  PDF

  Het is een ziekte geworden dat jongeren in deze tijd een site openen, en vervolgens een standpunt plaatsen die volgens hen juist is, en simpelweg Tarjīh (uit twee of meerdere bewijzen kiezen die elkaar lijken tegen te spreken) doen. Vervolgens roepen zij dit uit tot de waarheid zonder dat één van hen de middelen tot Tarjīh bezit.

 • Nederlands

  PDF

  Het effect van optimisme op de mens is enorm; het verheft de moraal van de mensen en laat ze vooruitgang boeken.

 • Nederlands

  PDF

  Mensen die grote ambities hebben zijn degenen die de leiding nemen in het veranderen van de wereld. Elk wetenschappelijk idee, opbouwend project of hervorming van een natie of volk is verwezenlijkt door een grote man of vrouw die erin gelooft en ernaar streeft, tot hij/zij zijn doel bereikt of in het belang ervan sterft.

 • Nederlands

  PDF

  Alle lof zij Allah die de tijd heeft geschapen en sommige tijden heeft begunstigd boven de andere. Zo zijn sommige maanden, dagen en nachten beter dan anderen. Hierin worden beloningen vele malen vermeerderd door de Genade van Allah voor Zijn dienaren.

 • Nederlands

  PDF

  Wanneer de dingen in je leven haast te zwaar worden om te dragen, wanneer 24 uur in een dag niet genoeg zijn, denk dan aan de mayonaisepot en de 2 kopjes koffie.

 • Nederlands

  PDF

  Ik kan het niet, het is onmogelijk. Men hoort deze woorden vaak, en ze zijn een grote oorzaak voor de toestand van mislukking waar de oemmah aan lijdt.

 • Nederlands

  PDF

  Tijd is een zeer belangerijke factor in het leven van een mens en daar legt de Islam sterk de nadruk op. Op tijd zijn kan ons helpen om onze potenties waar te maken en een karakter van een gelovige moslim te ontwikkelen.

 • Nederlands

  PDF

  Auteurs : Saoed Khadaji Recensie : Yassien Abo Abdellah

  Het belang van kennis en onderwijs, over de Islam en ook andere leervelden benadrukken is niets nieuws. Vanuit de Islam kunnen Koranpassages en profetische overleveringen worden aangehaald om het belang, of zelfs de verplichting, ervan te benadrukken. Deze zouden ons moeten aansporen om vragen te stellen, opzoekwerk te verrichten, te studeren en om elkaar te onderwijzen.