Categorieën

 • Nederlands

  PDF

  De geboortedag van de profeet wordt de laatste jaren in veel islamilitische landen gevierd die natuurlijk veel vragen met zich meebrengt nl. wat is de positie de islam ten opzichte van deze viering.

 • Nederlands

  PDF

  Het is één van de vier maanden waar Allah de Verhevene over zegt: “Voorwaar, het aantal maanden bij (de bepaling en oordeel van) Allah is twaalf maanden, in het boek bij Allah (bij wat Hij bepaald heeft) op de dag dat Hij de hemelen en de aarde schiep. Daarvan zijn er vier heilig. Dat is de rechte godsdienst. Doen jullie jezelf daarin geen onrecht aan.” [at-Tawbah 9:36]

 • Nederlands

  PDF

  Auteurs : Saoed Khadje Recensie : Yassien Abo Abdellah

  Tegenwoordig zien wij dat er bijzondere waarde wordt gehecht aan het doorbrengen van de 15e van Sha’ban middels vasten en bidden. Moskeeen organiseren bijeenkomsten om onder andere speciale gebeden te verrichten en dhikr te doen. Maar er wordt ook gezegd dat dit ’vieren’ of ’gedenken’ een verzinsel zou zijn die in de religie is geslopen: een bid’ah. Hoe zit dat nu?

 • Nederlands

  DOCX

  De moeder der gelovigen, ’Aa-ishah (moge Allah tevreden met haar zijn), zei: "Ik heb de boodschapper van Allah nooit een gehele maand zien vasten behalve in ramadaan, en ik heb hem nooit veel zien vasten dan hij deed in sha’baan." (Overgeleverd door Boekhaarie).

 • Nederlands

  PDF

  Degene die de maand ramadan vast en het opvolgt met zes dagen van shawwaal is net zoals hij een hele leven heeft gevast.

 • Nederlands

  PDF

  Valentijnsdag was een Romeinse feestdag en ook nadat zij het christendom hadden omarmd, bleven zij deze feestdag vieren. Deze feestdag werd gekoppeld aan een heilige priester met de naam Valentine.

 • Nederlands

  PDF

  ِSha’baan is de naam van de achtste maand in de Islamitische jaartelling. Het wordt zo genoemd omdat de (oude) Arabieren in deze maand zich verspreiden (tasha’aba) op zoek naar water, er is wordt ook gezegd dat zij zich ergens verspreidden om overvallen dan wel invallen te plegen. Uit verschillende overleveringen kunnen wij tevens herleiden dat Sha’baan verschijnt, of zich vertakt, tussen maand ‘Radjab‘ en de maand ‘Ramadan‘. De meervoudsvorm van het woord Sha’baan is Sha’baanaat en Sha’aabeen.

Beoordelingen