Categorieën

معلومات المواد باللغة العربية

Periodic Occasions

Het aantal items: 17

 • Nederlands

  PDF

  De geboortedag van de profeet wordt de laatste jaren in veel islamilitische landen gevierd die natuurlijk veel vragen met zich meebrengt nl. wat is de positie de islam ten opzichte van deze viering.

 • Nederlands

  PDF

  Het is één van de vier maanden waar Allah de Verhevene over zegt: “Voorwaar, het aantal maanden bij (de bepaling en oordeel van) Allah is twaalf maanden, in het boek bij Allah (bij wat Hij bepaald heeft) op de dag dat Hij de hemelen en de aarde schiep. Daarvan zijn er vier heilig. Dat is de rechte godsdienst. Doen jullie jezelf daarin geen onrecht aan.” [at-Tawbah 9:36]

 • Nederlands

  PDF

  Auteurs : Saoed Khadje Recensie : Yassien Abo Abdellah

  Tegenwoordig zien wij dat er bijzondere waarde wordt gehecht aan het doorbrengen van de 15e van Sha’ban middels vasten en bidden. Moskeeen organiseren bijeenkomsten om onder andere speciale gebeden te verrichten en dhikr te doen. Maar er wordt ook gezegd dat dit ’vieren’ of ’gedenken’ een verzinsel zou zijn die in de religie is geslopen: een bid’ah. Hoe zit dat nu?

 • Nederlands

  PDF

  De Ramadan is een bijzondere maand voor moslims, overal in de wereld. Het is de maand waarin de eerste openbaringen van de Heilige Koran aan profeet Mohammed (vzmh) plaats vonden. Verder nuttige informatie over de Ramadan vind je in dit artikel.

 • Nederlands

  PDF

  Het hoort bij de natuurlijke aanleg van de mens dat hij fouten maakt en zonden pleegt. Om deze reden heeft Allah een aantal kansen aan de mens verleend om zich te zuiveren van deze zonden en om terug te keren naar Allah de Verhevene. Een van deze kansen is de komst van de heilige maand Ramadaan, welke geldt als een grote mogelijkheid om je zonden kwijt te schelden.

 • Nederlands

  PDF

  Lailatul Qadr heeft verschillende kenmerken die deze nacht zo bijzonder maken en door bekend te zijn met deze kenmerken, weten we waarom we deze nacht volop zouden moeten benutten.

 • Nederlands

  DOCX

  De moeder der gelovigen, ’Aa-ishah (moge Allah tevreden met haar zijn), zei: "Ik heb de boodschapper van Allah nooit een gehele maand zien vasten behalve in ramadaan, en ik heb hem nooit veel zien vasten dan hij deed in sha’baan." (Overgeleverd door Boekhaarie).

 • Nederlands

  PDF

  Degene die de maand ramadan vast en het opvolgt met zes dagen van shawwaal is net zoals hij een hele leven heeft gevast.

 • Nederlands

  PDF

  De Ramadan, een tijd waarin het aanbidden van Allah centraal staat en waarin vele moslims zich volledig inzetten om sterker in hun geloof te worden. Eveneens een tijd waarin een aantal slechte gewoonten telkens weer terugkomen.

 • Nederlands

  PDF

  Laylatoel-Qadr is een gezegende nacht, behorende tot de nachten van Ramadaan. Zij werd Laylatoel-Qadr (de Waardevolle Nacht) genoemd vanwege haar enorme waarde en aanzien. Ook is er gezegd: zij werd Laylatoel-Qadr genoemd, omdat de daden van aanbidding een grote waarde hebben in deze nacht.

 • Nederlands

  PDF

  De gezegende maand Ramadaan. Deze edele maand waarin Allah - de Allerhoogste - Zijn dienaren begunstigt met de verschillende soorten gunsten. Hij verheft de graden van de vastenden, vergeeft hun zonden en eert hen met de verschillende soorten goedheden en gunsten.

 • Nederlands

  PDF

  Weet dat de vasten een speciale gunst heeft die niet in een andere aanbidding is terug te vinden: namelijk dat Allah - de Almachtige en Majesteitelijke - het vasten aan Zichzelf heeft toegeschreven.

 • Nederlands

  PDF

  Valentijnsdag was een Romeinse feestdag en ook nadat zij het christendom hadden omarmd, bleven zij deze feestdag vieren. Deze feestdag werd gekoppeld aan een heilige priester met de naam Valentine.

 • Nederlands

  PDF

  De mensen zijn met betrekking tot de komst van deze maand verdeeld. Onder hen is er de handelaar die verheugd is met de komst van deze maand…..

 • Nederlands

  DOC

  Wat is de islamitische betekenis van vasten? Het is de onthouding van eten, drinken, en seksuele gemeenschap. Maar het is ook en vooral onthouding van slecht gedrag, van daden en woorden die andere mensen schaden. Maimunah van der Heide wil achterhalen wat de wijsheid achter het vasten is. Haar conclusie is dat we ons gedrag moeten verbeteren - en dat is iets minder gemakkelijk.

 • Nederlands

  PDF

  Dit is in het kort een advies over het belang van het vasten en het bidden in de maand Ramadan. Tevens handelt dit schrijven over het nut en belang van het wedijveren in het goede tijdens deze gezegende maand. Daarnaast ook de verduidelijking van een aantal regels die voor een aantal mensen niet duidelijk zijn.

 • Nederlands

  PDF

  ِSha’baan is de naam van de achtste maand in de Islamitische jaartelling. Het wordt zo genoemd omdat de (oude) Arabieren in deze maand zich verspreiden (tasha’aba) op zoek naar water, er is wordt ook gezegd dat zij zich ergens verspreidden om overvallen dan wel invallen te plegen. Uit verschillende overleveringen kunnen wij tevens herleiden dat Sha’baan verschijnt, of zich vertakt, tussen maand ‘Radjab‘ en de maand ‘Ramadan‘. De meervoudsvorm van het woord Sha’baan is Sha’baanaat en Sha’aabeen.