Slechte gewoontes voor-tijdens-na de ramadan

Beschrijving

De Ramadan, een tijd waarin het aanbidden van Allah centraal staat en waarin vele moslims zich volledig inzetten om sterker in hun geloof te worden. Eveneens een tijd waarin een aantal slechte gewoonten telkens weer terugkomen.

Download
Schrijf een commentaar naar de verantwoordelijk van dit pagina

De volledige beschrijving

Slechte gewoontes voor-tijdens-na de ramadan

[ nederlands - Dutch -الهولندية ]

revisie: Abo Abdillah

Kantoor voor da'wa Rabwah (Riyadh)

2012 - 1433

Islam voor iedereen

﴿العادات المذمومة قبل وأثناء وبعد رمضان﴾

« باللغة الهولندية »

مراجعة: أبو عبد الله البلجيكي

2012 - 1433

Alle lof behoort aan Allah.

 Slechte gewoonten tijdens Ramadan

De Ramadan, een tijd waarin het aanbidden van Allah centraal staat en waarin vele moslims zich volledig inzetten om sterker in hun geloof te worden. Eveneens een tijd waarin een aantal slechte gewoonten telkens weer terugkomen. Hier een overzicht van enkele slechte gewoonten. Laten we onszelf afvragen welke van deze slechte gewoonten op ons van toepassing zijn en ervoor zorgen dat we deze slechte gewoonten kwijt raken.

 1. Wel vasten, maar niet het (verplichte) gebed verrichten.
 2. Overdag vasten, ’s nachts zondigen. Of nog erger: dag en nacht zondigen.
 3. Alleen vasten met de maag, niet met hart en ziel.
 4. Ramadan beschouwen als een culturele traditie zonder te kijken naar het islamitische aspect.
 5. Volharden in het verrichten van haram zaken, zelfs tijdens het vasten.
 6. Snel en veel eten bij iftar en ook in de rest van de nacht.
 7. Boos en geïrriteerd zijn aan het einde van de dag of aan het einde van de maand.
 8. De hele dag slapen tot iftar of een groot deel van de dag.
 9. Snel en achteloos tarawieh bidden om de Koran tijdens de 27e nacht uit te hebben.
 10. Wel goed zijn voor vreemden, maar geen aandacht schenken aan de eigen familie.

 slechte gewoonten voor en na de Ramadan

De maand Ramadan is een bijzondere tijd waarin veel moslims zich tot Allah keren en hun aanbidding vermeerderen. Maar helaas zijn er ook veel mensen die dit alleen tijdens de Ramadan zelf doen. Voor en na de Ramaden doen ze niks aan het geloof. En ook zijn er zaken die steeds weer binnen de moslimgemeenschap opspelen. Daarom in dit artikel slechte gewoonten voor en na de Ramadan, zodat we onszelf allemaal kunnen afvragen of die slechte gewoonten ook voor ons gelden.

 1. De meningsverschillen over het begin van de Ramadan.
 2. En natuurlijk ook de meningsverschillen over het einde van de Ramadan.
 3. Alleen tijdens de Ramadan bidden, ervoor en erna niet.
 4. De moskee alleen tijdens de Ramadan bezoeken en daarna nog maar weinig of zelfs helemaal niet.
 5. Enkel tijdens de Ramadan vasten, nooit tussendoor vasten. Hoewel deze zaak niet verboden is, zou het wel beter zijn om ook vrijwillig te vasten.
 6. Alleen de Koran lezen tijdens de Ramadan, voor of na de Ramadan niet meer of zelden. De Koran zouden we iedere dag moeten lezen, zelfs al is het maar een klein deel.
 7. Onachtzaam zijn met betrekking tot de verhevenheid van de maand Ramadan en de beloningen die er te behalen zijn in deze verheven maand.
 8. Op de dag van ied meteen weer vervallen in haram zaken en daarmee de dag van ied een dag van haram maken.
 9. Stoppen met het verrichten van goede daden na de Ramadan. Weet dat de beste daad bij Allah de daad is die met regelmaat verricht wordt, hoe klein het ook is.
 10. Blij zijn dat de Ramadan voorbij is en verdrietig zijn wanneer het bijna Ramadan is.

Op meer dan één vraag ‘ja’ geantwoord? Zorg dan dat je zo snel mogelijk van die slechte gewoonte(n) afkomt!

www.islamhouse.com

Islam voor iedereen !