Lailatul Qadr

Beschrijving

Lailatul Qadr heeft verschillende kenmerken die deze nacht zo bijzonder maken en door bekend te zijn met deze kenmerken, weten we waarom we deze nacht volop zouden moeten benutten.

Download
Schrijf een commentaar naar de verantwoordelijk van dit pagina

De volledige beschrijving

Lailatul Qadr

[ nederlands - dutch -الهولندية ]

revisie: Yassien Abo Abdillah

Kantoor voor da'wa Rabwah (Riyad)

2013 - 1434

Islam voor iedereen

ليلة القدر

« باللغة الهولندية »

مراجعة: ياسين أبو عبد الله

2013 - 1434

Alle lof behoort aan Allah.

 Waarom Lailatul Qadr?

Lailatul Qadr heeft verschillende kenmerken die deze nacht zo bijzonder maken en door bekend te zijn met deze kenmerken, weten we waarom we deze nacht volop zouden moeten benutten. Het is een nacht die we niet aan onszelf voorbij zouden moeten laten gaan, maar waarom eigenlijk?

 Bijzonderheden van Lailatul Qadr

De bijzonderheden van Lailatul Qadr zijn:

1. In Lailatul Qadr is de Koran voor het eerst geopenbaard aan de Profeet (vzmh). Allah zegt in de Koran: ‘Voorwaar, Wij hebben hem (de Koran) neergezonden in Lailatul Qadr.’ (Surah Qadr, 97:1).

2. Allah heeft Lailatul Qadr beschreven als een nacht die beter is dan duizend maanden. Hij zegt in de Koran: ‘Lailatul Qadr is beter dan duizend maanden.’ (Surah Qadr, 97:3).

3. Allah heeft deze nacht als gezegend beschreven. Hij zegt in de Koran: ‘Voorwaar, Wij hebben hem (de Koran) in Lailatul Qadr neergezonden.” (Surah Ad-Doegaan 44:3).

4. Tijdens deze nacht dalen de Engelen neer en de geest (Ar-Roeh) neer. Allah zegt in de Koran: ‘De engelen en de geest (djibriel) daalden in haar neer met de toestemming van hun Heer.’ (Surah Qadr, 97:4). Dit houdt in dat de engelen neerdalen tijdens deze nacht omdat het zo gezegend is, zoals ze ook neerdalen wanneer de Koran gereciteerd wordt. En zij omringen de bijeenkomsten waar Allah gelofprijst wordt en zij slaan met hun vleugels voor degene die oprecht kennis zoekt, vanwege het respect wat zij voor hem hebben. (Tafsir Ibn Kathir 4/531). De geest (ar-roeh) is Jibriel (vzmh) die op deze manier genoemd wordt uit een teken van respect voor hem.

5. Deze nacht is omschreven als vredig. Mujahid zegt hierover dat dit inhoudt dat het veilig is. De Shaitan kan geen kwaad doen in deze nacht. (Tafsir ibn Kathir 4/531). In deze nacht worden er vele mensen van hun bestraffing gered, vanwege de aanbidding van Allah die zij verrichten.

6. Allah zegt in de Koran: ‘Daarin (in Lailatul Qadr) worden alle zaken uiteengezet.’ (Surah Ad-Doegaan 44:4). Dit houdt in dat de beschikking van dat jaar zal worden overgebracht van Al-Lawh Al-Mahfuz (de Bewaarde Tafelen) aan de engelen die de beschikking optekenen: wie zal leven, wie zal sterven, de voorzieningen die de mensen zullen krijgen, wat er zal gebeuren tot het einde van het jaar, kortom: iedere zaak die voorbeschikt is en het kan niet veranderd worden. (Tafsir ibn Kathir, 4/137-138). Al deze zaken waren al bekend bij Allah voordat ze zelfs opgetekend werden, maar Hij maakt bekend aan de engelen wat er zal gebeuren en draagt hen op het uit te voeren. (Sharh Sahih Muslim van An-Nawawi, 8/57).

7. Allah vergeeft de voorgaande zonden van degenen die opstaan en bidt tijdens de nacht uit geloof, met de hoop op de beloning van Allah. Het is overgeleverd in een hadith van Abu Hurayra (moge Allah tevreden met hem zijn) dat de Profeet (vzmh) zei: “Degene die gedurende de maand Ramadan vast uit oprechtheid van geloof in de hoop beloning te verkrijgen, al diens begane zonden zullen vergeven worden.” (Bukharie & Muslim). Het zinsdeel “uit oprechtheid van geloof in de hoop beloning te verkrijgen” houdt in dat men dient te geloven in de belofte van Allah over de beloning en dat men zoekt naar de beloning, zonder enig ander doel, zoals bijvoorbeeld het laten zien aan anderen. (Fath Al-Bari, 4/251)

www.islamhouse.com

Islam voor iedereen !

Categorieën: