De begunstiging van de maand Sha’bane

Beschrijving

De moeder der gelovigen, ’Aa-ishah (moge Allah tevreden met haar zijn), zei: "Ik heb de boodschapper van Allah nooit een gehele maand zien vasten behalve in ramadaan, en ik heb hem nooit veel zien vasten dan hij deed in sha’baan." (Overgeleverd door Boekhaarie).

Download
Schrijf een commentaar naar de verantwoordelijk van dit pagina

De volledige beschrijving

  De begunstiging van de maand Sha’bane

  [ nederlands - dutch -الهولندية ]

  revisie: Yassien Abo Abdillah

  Kantoor voor da'wa Rabwah (Riyad)

  2013 - 1434

  Islam voor iedereen

  فضل الشعبان

  « باللغة الهولندية »

  مراجعة: ياسين أبو عبد الله

  2013 - 1434

  Alle lof behoort aan Allah.

  De maand Sha'baan

  De moeder der gelovigen, 'Aa-ishah (moge Allah tevreden met haar zijn), zei: "Ik heb de boodschapper van Allah nooit een gehele maand zien vasten behalve in ramadaan, en ik heb hem nooit veel zien vasten dan hij deed in sha'baan." (Overgeleverd door Boekhaarie).

  Imaam Ibn H'adjar (moge Allah hem genadig zijn) zei: "en in de overlevering is bewijs voor de waarde van het vasten in Sha'baan." [Fath' al-baari 4/253]

  Het is tevens overgeleverd dat Oesaamah ibn Zayd (moge Allah tevreden met hen zijn) zei:"Ik zei, 'O boodschapper van Allah, ik zie u niet vasten in een andere maand zoals ik u zie vasten in Sha'baan.' Hij (vzmh) zei, 'Dat is een maand waaraan mensen geen aandacht besteden, tussen Radjab en Ramadaan, en het is een maand waarin de handelingen opgeheven worden naar de Heer der Werelden. dus ik hou ervan dat mijn daden opgeheven worden terwijl ik vast.'" (Overgeleverd door an-Nasaa-i, zie Sah'eeh' an-Nasaa-i).

  www.islamhouse.com

  Islam voor iedereen !

  Categorieën: