De begunstiging van de maand Sha’bane

Beschrijving

De moeder der gelovigen, ’Aa-ishah (moge Allah tevreden met haar zijn), zei: "Ik heb de boodschapper van Allah nooit een gehele maand zien vasten behalve in ramadaan, en ik heb hem nooit veel zien vasten dan hij deed in sha’baan." (Overgeleverd door Boekhaarie).

Download

Categorieën:

Beoordelingen