Het falende kapitalisme versus de systemen van Islam

Beschrijving

Het kapitalistisch systeem gaat inefficiënt te werk, de enige alternatief is de shari’a. In dit artikel probeert de auteur aan te tonen dat de shari’a de enige oplossing is voor onze samenleving te verbeteren.

Download
Schrijf een commentaar naar de verantwoordelijk van dit pagina

De volledige beschrijving

 Het falende kapitalisme versus de systemen van Islam

[nederlands - dutch -الهولندية ]

revisie: Yassien Abo Abdillah

2014 - 1435

الرأسمالية الفاشلة مقابل الشريعة الإسلامية

«باللغة الهولندية »

مراجعة: ياسين أبو عبد الله

2014 - 1434

In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle

Iedere samenleving streeft naar een harmonieus bestaan voor haar inwoners. Het succes of het falen van een elk systeem is afhankelijk van verschillende factoren. Een van deze factoren is de visie op de realiteit waaruit het systeem is voortgevloeid. Een andere belangrijke factor is de capaciteit van het systeem om de problemen die ontstaan in de samenleving op te kunnen lossen. Een uniek systeem dat gebaseerd is op een correcte visie op de realiteit en dat tevens oplossingen kan bieden vanuit zijn eigen visie is een succesvol systeem. Echter, als een systeem niet is gebaseerd op een correcte visie van de realiteit en als de oplossingen die het systeem aandraagt voor de samenleving ontoereikend zijn om de problemen van de mens op te lossen dan kan men objectief stellen dat het systeem heeft gefaald. In concrete termen betekent het dat een systeem ter ordening van de samenleving een visie moet hebben die het verstand overtuigd en dat past bij de aard van de mens.

Vandaag de dag is er maar feitelijk één regerend ideologisch systeem in de wereld, en dat is het Kapitalisme. Het is voldoende om de effecten van het kapitalistisch systeem te onderzoeken om te achterhalen of dit systeem toepasselijk is voor de mens en samenleving.

De verdeling van de welvaart is een van de duidelijkste indicatoren van het falende kapitalistische systeem. De armoede in de wereld is gigantisch groot. Momenteel bezit slechts een handvol personen meer rijkdom dan de helft van de wereldpopulatie. Er zijn naar schatting ongeveer drie miljard mensen wereldwijd die onder de armoedegrens leven. Tegelijkertijd is er in de gehele geschiedenis van in dit kapitalistisch systeem regelmatig sprake van overproductie van voedselwaren geweest.

Het voedsel wordt doorgaans vanwege ‘de bescherming van de prijzenmarkt’ telkens weer weggegooid. Zo was er ooit in Nederland sprake van overproductie van melk dat leidde tot de ‘melkplas’ en overproductie van boter die de ‘boterberg’ wordt genoemd. Enkel al het geld dat het Westen uitgeeft aan parfum is voldoende om de ontwikkelingslanden van voedsel te voorzien. Dit illustreert hoe krankzinnig oneerlijk de welvaart is verdeeld.

Men kan vandaag de dag nog steeds waarnemen dat het kapitalistisch systeem inefficiënt te werk gaat. Soedan bijvoorbeeld, heeft voldoende vruchtbare landbouwgrond om heel Afrika ermee te kunnen voeden! In Nederland heeft het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) onlangs voor het eerst het aantal daklozen geteld; 18.000 mensen. Bovendien leidt het Kapitalistisch economisch systeem altijd weer naar crises. Hierdoor zijn de voorstanders van dit systeem gedwongen toe te geven dat crises inherent zijn aan het systeem. Maar daarmee geven ze feitelijk toe dat het Kapitalisme niet in staat is om (haar eigen) problemen op te lossen. Tevens is daarmee duidelijk dat het Kapitalisme niet past bij de aard van de mens. Ieder mens heeft namelijk een overlevingsinstinct en een van de vereisten om dit type instinct gerust te stellen, is een kalm, veilig en stabiel leven te kunnen leiden. Het leven in een systeem waarbij om de zoveel jaren een enorme economische neerval te moeten mee maken, en het moeten accepteren dat men op ieder moment zijn baan en levensonderhoud niet meer kan krijgen, is onnatuurlijk.

Het falen van het Kapitalistisch systeem is op meerdere facetten waar te nemen. Zo is de bestrijding van de criminaliteit in dit systeem ook falende. Wereldwijd kunnen de autoriteiten nog steeds geen duurzame oplossing aandragen om de internationale drugshandel te bestrijden. Ironisch genoeg, is er sinds de inval in Afghanistan om democratie te brengen, het drugsverkeer explosief gestegen. De criminaliteitcijfers in de meest vooraanstaande landen is de afgelopen jaren feitelijk niet veranderd. De westerse bevolking voelt zich zelden nog veilig s'avonds op straat. De straffen op delicten hebben nauwelijks effect op criminelen. Hiermee is duidelijk dat ook het kapitalistisch strafrechtsysteem heeft gefaald.

Het Kapitalistisch systeem pretendeert dat men gelukkig wordt van dit systeem vanwege de ‘vrijheden’ die zijn gewaarborgd voor een ieder. Met andere woorden, deze zogenaamde vrije samenleving biedt de mensen de mogelijkheid zelf zijn of haar geluk in te vullen zoals zij dat wensen.

Zelfmoord, depressie en drugsgebruik zijn indicatoren van een ongelukkig bestaan. En het is juist in de westerse landen waar men de meeste toegang heeft tot de beleving van vrijheden de zelfmoorden erg hoog zijn. In Nederland plegen 1500 mensen per jaar zelfmoord, elk jaar hebben 100.000 mensen zelfmoordpogingen ondernomen en per jaar zijn er 400.000 mensen die zelfmoord serieus overwegen. Deze cijfers zijn duidelijke indicatoren van het zogenaamde geluk dat het Westen belooft.

De kapitalistische visie op het leven is een exemplarisch voorbeeld van een conflicterende visie op de realiteit. De seculiere visie op het leven is in feite een tegenstrijdig compromis. Het concept dat de Staat gescheiden wordt van religie in de politieke wetgeving betekent feitelijk dat men indirect wel een religieuze autoriteit erkent, maar dat deze autoriteit niet geïmplementeerd mag worden in het dagelijks leven. Vanwege deze tegenstrijdigheid zullen natuurlijkerwijs de systemen die vanuit dit uitgangspunt worden opgesteld, falen om de problemen van de samenleving op te lossen.

Verder zou men van een correct systeem moeten kunnen verwachten dat de organische behoeften en instincten van de mens bevredigd worden op een menselijke manier. Dat wil zeggen dat ieder mens op een menswaardige wijze aan zijn levensonderhoud kan komen en dat hij niet constant vernederende activiteiten hoeft te verrichten om zijn behoeften te kunnen voorzien. Als er drie miljard mensen gedwongen worden om te bedelen, stelen en bedriegen dan kan met recht worden vastgesteld dat het systeem faalt.

Hoewel Islam momenteel nergens volledig een praktische realiteit kent, kunnen we toch aan de hand van de islamitische geschiedenis aantonen wat de effecten van dit systeem waren. Zo is er overgeleverd dat in de tijd van Khalifah ‘Omar ibn Abdoel Aziez er geen enkele inwoner van de Islamitische Staat gevonden kon worden die behoefte had aan de zakaat. Er was dus een effectieve verdeling van welvaart gerealiseerd, zelfs in het Afrikaanse continent!

Tevens is het bekend dat er in de gehele geschiedenis van de Islamitische Staat, in vergelijking tot kapitalistische staten, slechts weinigen zijn bestraft voor diefstal. Immers, iedere inwoner had al voldoende rijkdom en de sancties van Islam zijn de effectiefste sancties want ze zijn opgelegd door de Schepper (swt).

De wetgeving van Islam is voor iedereen gelijk. Zelfs de Khalifah is ondergeschikt aan de shari’a. Zo blijkt ook uit het verhaal van ‘Ali (ra). Ondanks dat hij zeker wist wie zijn schild had gestolen, kon hij geen objectieve getuigen voordragen aan de rechter. Hierdoor werd de Joodse man tot zijn eigen verbazing vrij gesproken.

Het sociaal systeem van Islam is het enige systeem ter wereld dat ervoor heeft gezorgd dat etnische verschillen compleet teniet werden gedaan. In de Islamitische Staat zijn racistische vervolgingen, rebellie vanwege rassendiscriminatie of vrouwendiscriminatie nooit voorgekomen. Het is enkel in een later stadium van de afzwakkende Ottomaanse Khilafah dat moslims van verschillende afkomsten tegen elkaar werden opgezet door buitenlandse koloniale machten.

Kortom, het is van cruciaal belang dat de systemen de samenleving ordenen aan de hand van een juist begrip van de realiteit. Een systeem dat gebaseerd is op een conflicterende visie van de realiteit zal nooit en te nimmer duurzame oplossingen bewerkstelligen. Het Kapitalisme is er niet in geslaagd om een stabiele, veilige en duurzaam bestaan voor de mensheid te bewerkstelligen. Net als haar voorganger het socialistische communisme zal ook dit falend systeem weldra aan haar einde komen.

Islam biedt oplossingen voor alle facetten van het leven. Haar visie op het leven overtuigt het verstand definitief en haar oplossingen harmoniseren met de natuurlijke aard van de mens. Islam heeft rente absoluut verboden, en Islam garandeert de basisbehoeften voor iedere nakomeling van Adam. Het Islamitisch systeem hoeft geen maatregelen of oplossingen te lenen van andere ideologieën om de problemen van de mensheid op te lossen. De Islamitische visie overtuigd het verstand en past bij de natuurlijke aard van de mens en het is daarom het enige beste alternatief voor de Moslims en de gehele mensheid.

الر كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ

“Alif Laam Raa. Dit is een Boek dat Wij u hebben geopenbaard, opdat gij de mensheid door het gebod van hun Heer uit de duisternissen naar het licht zal brengen op het pad van de Almachtige, de Geprezene” (VBK soera Ibrahiem 14, vers 1)