Mo’awiya ibn Abie Sofian

Beschrijving

De meeste moslims kennen zijn vader Abu Sofian (ra). Abu Sofian was diegene die met zijn karavaan wist te ontkomen net voor de beroemde veldslag van Badr; hij was toen nog geen moslim.

Download
Schrijf een commentaar naar de verantwoordelijk van dit pagina

De volledige beschrijving

  Mo’awiya ibn Abie Sofian

  [nederlands - dutch -الهولندية ]

  door Abu Abdullah

  revisie: Yassien Abo Abdillah

  bron: islammagazine.nl

  2014 - 1435

  معاوية بن أبي سفيان

  « باللغة الهولندية »

  جمع: أبو عبد الله

  مراجعة: ياسين أبو عبد الله

  مصدر: islammagazine.nl

  2014 - 1435

  In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle

  Na het tijdperk van de vier Rechtgeleiden Khaliefen, -Abu Bakr, Omar, Uthman en Ali (ra)- dat van 11 AH tot en met 41 AH duurde, begint in 41 AH het tijdperk dat bekend staat als die van de Omajjaden.

  Dit tijdperk wordt het kalifaat van de Omajjaden genoemd omdat elke kalief in deze periode een nakomeling van Omajja ibn AbduShams ibn AbdulManaaf is. Dus dragen de Omajjaden de naam van Omajja.

  De stam was al voor de islam bekend om haar leiderschapscapaciteiten en goede deugden en diensten. De Profeet (saws) heeft hun altijd goed behandeld en geëerd met leidersposten. Ook de Rechtgeleiden Kaliefen, Abu Bakr, Omar, Uthman en Ali (ra), hebben deze stam geëerd en goed behandeld. Uthman ibn Affan (ra) die ook tot deze stam behoorde, wordt niet gezien als de eerste kalief van de Omajjaden maar als een van de Rechtgeleiden Kalief.

  De Omajjaanse tijdperk duurde 91 jaar van 41 AH tot en met 132 AH en bracht in totaal veertien leiders voort. Het Arabische Rijk werd onder de Omajjaden enorm uitgebreid. We zullen in de komende artikelen deze veertien leiders en hun tijdperk bespreken om de moslims weer bekend te maken met hun rijke geschiedenis.

  We beginnen met de eerste kalief van de Omajjaden die in 41 AH Leider der Gelovigen werd; Mo’awiya ibn Abie Sofian (ra).

  Wie is Mo’awiya ibn Abie Sofian (ra)?

  De meeste moslims kennen zijn vader Abu Sofian (ra). Abu Sofian was diegene die met zijn karavaan wist te ontkomen net voor de beroemde veldslag van Badr; hij was toen nog geen moslim. Deze veldslag was de eerste echte confrontatie tussen de moslims en de ongelovigen van Quraish, waar de moslims een voortreffelijke overwinning behaalde op de ongelovigen. Tijdens deze veldslag werden de leiders van Quraish gedood, waardoor Abu Sofian de nieuwe leider werd van (de ongelovige) Quraish.

  Abu Sofian (ra) had meerdere zonen waaronder Mo’awiya ibn Abie Sofian (ra). De moeder van Mo’awiya ibn Abie Sofian (ra) was Hind bintoe Otbah. Mo’awiya ibn Abie Sofian (ra) werd zeventien jaar voor de hijra geboren en had van jongs af aan eigenschappen van een leider. Tijdens de verovering van Mekka werden Mo’awiya ibn Abie Sofian (ra) en zijn vader moslims, Mo’awiya ibn Abie Sofian (ra) was toen vijfentwintig jaar oud. Sindsdien vergezelde hij de profeet (saws) overal waar hij naartoe ging. In totaal heeft Mo’awiya ibn Abie Sofian (ra) 163 ahadieth van de profeet (saws) overgeleverd.

  Nadat Mo’awiya (ra) moslim was geworden vergezelde hij de profeet (saws) tijdens de veldslag van Hunain en de belegering van Taif. Daarna keerde de profeet (saws) terug naar Medina en Mo’awiya (ra) ging met hem mee. Hij werd een van degene die de openbaring van de Koran opschreef. Na de dood van de profeet (saws) zond Abu Bakr (ra), de broer van Mo’awiya (ra), Yazid ibn Abie Sofian (ra) met een leger naar Syrië en zond Mo’awiya (ra) met hem mee. Mo’awiya (ra) kreeg een deel van het leger onder zijn bevel en viel op door zijn moed en goede inzicht. Toen Omar (ra) kalief werd stelde hij Mo’awiya (ra) als bestuurder aan van wat nu ongeveer Jordanie is. Na de dood van zijn broer Yazid werd Mo’awiya (ra) ook het bestuur van Damascus en andere gebieden door Omar ibn Khattab (ra) toegekend. Mo’awiya (ra) vroeg toestemming van Omar (ra) om via de zee Cyprus en andere eilanden op de Romeinen binnen te gaan. Maar Omar gaf hier geen toestemming voor.

  Toen Uthman ibn Affan (ra) Kalief werd, maakte hij Mo’awiya (ra) gouverneur van Syrië en de omliggende gebieden. Hij vergrootte zijn macht en mogelijkheden en gaf hem toestemming Cyprus binnen te gaan. Mo’awiya (ra) maakte van Syrië een goed en krachtige islamitische gebied en zorgde ervoor dat de Romeinen geen kans hadden de Islamitische staat binnen te vallen.

  Na de dood van Uthman ibn Affan (ra) werd Ali ibn Abie Taleb (ra) de nieuwe Kalief. De moslims zworen trouw aan Ali (ra), behalve Mo’awiya (ra) onthield zich van de eed en zo ook zijn groot aantal volgelingen in Syrië. Mo’awiya (ra) twijfelde er nooit aan dat Ali (ra) deugden bezat, noch aan het feit dat hij het kalifaatschap verdiende. Hij was echter van mening dat het opsporen en bestraffen van de moordenaars (van Uthman) vooraf moest gaan aan het zweren van trouw aan Ali (ra).

  In 40 AH sloten Mo’awiya (ra) en Ali (ra) een vredesverdrag. In 41 Ah werd Ali vermoord en Hassan ibn Ali (ra) werd de nieuwe kalief. Maar Hassan (ra) wenste een verenigd Islamitische staat zonder verdeeldheid en koos ervoor de kalifaatschap op te geven aan Mo’awiya (ra). Hassan (ra) zwoor trouw aan de nieuwe kalief en zijn volgelingen deden hetzelfde. Dit jaar werd bekend als het jaar van de djamaa’a, het jaar van de eenheid. Omdat de moslims in dit jaar (41AH) weer werden verenigd onder één Kalief, namelijk Mo’awiya ibn Abie Sofian (ra).

  Bronnen gebruikt bij dit artikel:

  • “The History of Islam” van Akbar Shah Najeebabadi
  • “Taarich AlChulafaa” van As-Soeyoeti
  • “At Taarich al Islamie” van As-Sallaabie

  Samengesteld door Abu Abdullah