Misconcepties omtrent de islam

Beschrijving

We horen veel over de islam in de media en het publieke debat. We horen wilde dingen, die ons doen denken aan bepaalde perioden in de geschiedenis waarin leugens werden verteld over bepaalde groepen, om een bepaald belang te dienen. Meer hieromtrent in dit artikel.

Download
Schrijf een commentaar naar de verantwoordelijk van dit pagina

De volledige beschrijving

  Misconcepties omtrent de islam

  [nederlands - dutch-الهولندية]

  revisie: Yassien Abo Abdillah

  Kantoor voor da'wa Rabwah (Riyad)

  2014 - 1436

  Islam voor iedereen

  المفاهيم الخاطئة حول الإسلام

  « باللغة الهولندية »

  مراجعة: ياسين أبو عبد الله

  النا

  2014- 1436

  بسم الله الرحمن الرحيم


  Misconcepties omtrent de islam.

  In naam van Allah de Barmhartige de Genadevolle. En vrede en zegeningen zijn met eenieder van de profeten evenals met hen die hun boodschap volgen. Het onderwerp wat in deze video besproken zal worden is: Misconcepties introductie.(https://www.youtube.com/watch?v=DMuzujof1iI)

  Welkom bij de introductielezing van de reeks: Misconcepties omtrent de islam. We horen veel over de islam in de media en het publieke debat. We horen wilde dingen, die ons doen denken aan bepaalde perioden in de geschiedenis waarin leugens werden verteld over bepaalde groepen, om een bepaald belang te dienen. Dit is een voortdurend fenomeen in de geschiedenis. In Amerika, 20e eeuw, kon het zo nog gebeuren dat door middel van valse aantijgingen in de media hele groepen mensen opgehitst werden tegen zwarte minderheden. Dit had, zoals bekend, letterlijk pijnlijke gevolgen voor veel zwarte mensen. Ook was dit de manier waarop in Duitsland voor de Tweede Wereldoorlog de Joodse bevolking zwart werd gemaakt. De ernstige gevolgen hiervan zijn ook bekend bij een ieder.

  Desondanks zien we vandaag de dag een vergelijkbare trend: moslims zijn voor sommigen een nieuw doelwit. Er wordt hard geroepen met weinig kennis. Mensen die niet eens de basis beginselen van de Islam kennen, denken genoeg kennis te hebben om te beweren dat de hoofddoek voor onderdrukking van de vrouw staat. Mensen die de Koran nog nooit gelezen hebben, denken al overtuigd te zijn dat de islam een gewelddadige levenswijze is met barbaarse wetten. Echter ook sommige moslims hebben pijnlijk genoeg, bewust of onbewust, bijgedragen aan een slecht beeld over de islam.

  Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat we jongeren op straat vinden die opgegroeid zijn in een islamitisch gezin, maar de islam slechts als cultuur hebben meegekregen zonder het echt te begrijpen. Wanneer zij rottigheid uithalen, wordt er dan wel eens gezegd: “Weer die moslims!”. Dit is begrijpelijk. Echter, de meeste van deze jongens onderhouden het gebed (de meest belangrijke handeling in het dagelijkse leven van een moslim) niet eens. Als we hen als voorbeeld zouden nemen voor de Islam, moeten we dan concluderen dat de Islam het gebed niet voorschrijft? Sommige van deze jongeren stelen, betekent dit dan dat de islam het stelen aanmoedigt? Als we de islam zouden kennen, dan zouden we kunnen zeggen: Als deze jongens praktiserende moslims waren geweest, dan zouden zij geen rottigheid uithalen!

  In deze lezingenreeks omtrent de Islam zullen daarom enkele veel voorkomende misconcepties opgehelderd worden. Wellicht zul je jezelf verbazen dat datgene in de islam, waarvan je voorheen dacht dat het problematisch was, een uitkomst blijkt te zijn.

  www.islamhouse.com

  Islam voor iedereen !