De Islam is verspreid met het Zwaard

Beschrijving

Wanneer vele niet-Moslims aan de Islam denken, beelden zij zich religieuze fanatiekelingen op kamelen in, met een zwaard in de ene hand en een Qor-aan in de andere.Deze mythe, die in Europa populair was gemaakt ten tijde van de Kruistochten, is totaal ongefundeerd.

Download
Schrijf een commentaar naar de verantwoordelijk van dit pagina

De volledige beschrijving

  De Islam is verspreid met het Zwaard

  Bron: Misconceptions about Islam

  هل انتشر الإسلام بالسيف؟

  [باللغة الهولندية]

  مصدر: Misconceptions about Islam

  revisie: Aboe Abdelilah Al-belgikie

  مراجعة:ابو عبد الله البلجيكي

  Kantoor voor da'wa Rabwah (Riyadh)

  1430-2009

  Islam voor iedereen

  In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle

  De Islam is verspreid met het Zwaard

  Misvatting: De Islam is verspreid met het Zwaard

  Wanneer vele niet-Moslims aan de Islam denken, beelden zij zich religieuze fanatiekelingen op kamelen in, met een zwaard in de ene hand en een Qor-aan in de andere.

  Deze mythe, die in Europa populair was gemaakt ten tijde van de Kruistochten, is totaal ongefundeerd.

  Ten eerste, de Koran zegt duidelijk: “Er is geen dwang in de religie”.

  Daarnaast onderwijst de Islam dat iemands geloof puur en oprecht moet zijn, dus het is zeer zeker niet iets dat aan iemand opgedrongen kan worden. In het ontmaskeren van de mythe dat de Islam is “verspreid met het zwaard” schreef de (niet-Moslim) historicus De Lacy O’Leary: “De geschiedenis maakt echter duidelijk dat de legende van de fanatieke Moslims die over de wereld gingen en de Islam met de punt van hun zwaard opdrongen aan overwonnen rassen, één van de meeste fantasierijke, absurde mythes is die historici ooit hebben geaccepteerd.” (Islam at the Crossroads, London, 1923, pag. 8)

  Wat ook bekend zou moeten zijn is dat de Moslims 800 jaar Spanje overheersten. Gedurende deze tijd, tot het moment waarop zij uiteindelijk verdreven werden, waren de niet-Moslims in leven en floreerden zij. Daarnaast hebben Christelijke en Joodse minderheden eeuwenlang overleefd in de landen van het Midden-Oosten. Landen zoals Egypte, Marokko, Palestina, Libanon, Syrië en Jordanië hebben allemaal Christelijke en/of Joodse minderheden. Als de Islam onderwees dat alle mensen zouden moeten worden vermoord of Moslim moeten worden, hoe konden al die niet-Moslims dan zo lang overleven in het Islamitische Rijk?

  Daarnaast, als iemand het kleine aantal van Moslims overweegt, dat aanvankelijk de Islam verspreidde van Spanje en Marokko in het Westen tot India en China in het Oosten, zou je moeten realiseren dat zij met veel te weinig waren om mensen te dwingen tegen hun wil tot een religie toe te treden. Tevens had het grote rijk en de beschaving dat werd gevestigd door de Moslims een geweldige blijvende macht, en de bewoners waren trots er deel van uit te maken.

  De verspreiding van de Islam staat in contrast met de daden van de volgelingen van het Christendom, die vanaf de tijd van Keizer Constantijn vrijelijk gebruik maakte van het zwaard - die hun gedrag vaak ontleenden aan Bijbelse verzen. Dit was vooral gedurende de kolonisatie van Zuid-Amerika en Afrika, waar de oorspronkelijke bewoners systematisch werden afgeslacht of gedwongen te bekeren. Het is ook interessant om te noemen dat toen de Mongoliërs grote delen van het Islamitische Rijk binnenvielen en veroverden, zij de religie overnamen in plaats die te vernietigen. Dit is een unieke verschijning in de geschiedenis - de veroveraars die de religie van de veroverden aannemen! Omdat zij de overwinnaars waren, konden zij zeker niet gedwongen zijn om Moslims te worden! Vraag één van de meer dan miljard Moslims die vandaag de dag op deze wereld leven of zij zijn gedwongen! Het grootste Moslimland van de wereld is Indonesië - en daar zijn nooit veldslagen gevochten! Dus waar was het zwaard?

  Bron: Misconceptions about Islam

  www.islamhouse.com

  Islam voor iedereen !

  Beoordelingen