Een onbillijk onderzoek naar de waarheid van de islam

Beschrijving

Al sinds de middeleeuwen bestaan er in westerse maatschappijen polemische visies op de islam en wordt de religie afgedaan als een terroristisch en afwijkend geloofssysteem.

Download
Schrijf een commentaar naar de verantwoordelijk van dit pagina

Categorieën: