Het is verboden om wat haram is, halal te verklaren

Beschrijving

Zoals de Islam alles verboden heeft wat tot het Haram leidt, heeft het ook verboden, dat men zijn toevlucht neemt in formele wettiging om wat Haram is te kunnen doen, door middel van kromme redeneringen en door Satan geïnspireerde excuses.

Download
Schrijf een commentaar naar de verantwoordelijk van dit pagina

De volledige beschrijving

Het is verboden om wat haram is, halal te verklaren

[ nederlands - dutch -الهولندية ]

revisie: Yassien Abo Abdillah

2013 - 1435

حكم تحليل الحرام

« باللغة الهولندية »

مراجعة: ياسين أبو عبد الله

2013 - 1435

Alle lof behoort aan Allah.

 Het is verboden om wat Haram is, valselijk voor te doen als Halal.

Zoals de Islam alles verboden heeft wat tot het Haram leidt, heeft het ook verboden, dat men zijn toevlucht neemt in formele wettiging om wat Haram is te kunnen doen, door middel van kromme redeneringen en door Satan geïnspireerde excuses. De joden zijn met name voor zulke praktijken berispt.

De Profeet (vzmh) zei: “Handel niet als de Joden die Allah’s verboden door ondeugdelijke excuses, formeel wettig gemaakt hebben.”23

Dit refereert naar het feit, dat Allah de joden verboden had op Sabbat (zaterdag) te jagen. Om dit verbod te ontwijken, groeven zij geulen op vrijdag, zodat de vis er op zaterdag in zou vallen en zij hem op zondag konden vangen. Degenen, die hun toevlucht zoeken in rationalisering en excuses om hun praktijken te rechtvaardigen, beschouwen zulke handelingen als wettig, maar Islamitische wetgeleerden beschouwen het als Haram, aangezien het Allah’s doel was hen op zaterdag te verhinderen te jagen, of het nu direct of indirect was.

Iets wat Haram is, anders noemen of zijn vorm veranderen terwijl de essentie hetzelfde blijft, is een verderfelijke tactiek, want het veranderen van een naam of een vorm heeft geen gevolg zolang het ding zelf of de essentie onveranderd blijft. Dus als een aantal mensen nieuwe termen bedenken om met rente te kunnen omgaan, of om alcohol te kunnen consumeren, blijft de zonde van het omgaan met rente of het drinken van alcohol bestaan. Zoals we in de verzameling Hadiths kunnen lezen: “Een groep mensen zal bedwelmende middelen Halal maken door het andere namen te geven.”24

“Er zal een tijd komen dat mensen woekerrenten verlenen en het handel noemen.”25

Een ander vreemd fenomeen van onze tijd is, dat mensen obscene dansen ‘kunst” noemen, alcohol “geestverruimende middelen” en woekerrente “rente” noemen.

Beoordelingen