De basis is dat de dingen toegestaan zijn

Beschrijving

Het eerste asl of principe dat door de Islam ingesteld werd, is dat de dingen die Allah geschapen heeft alsook de opbrengsten ervan voor de mens bedoeld zijn en dus ook zijn toegestaan. Dus niets is Haram, behalve wat door een duidelijke en expliciete nas (tekst) als Haram is vastgesteld5 door de Wetgever Allah Soebhanahoe wa Ta’ala

Download
Beoordelingen