Hoe behandelde de profeet zijn vrouwen

Beschrijving

De profeet (vzmh) slaagde erin alle vrouwen gelukkig te maken; dat komt omdat hij wist hoe hij met vrouwen om moest gaan, en hij drong diep door in haar gevoelige ziel en sprak haar aan met warmte en passie, en stond haar bij om te werken voor haar religie en haar leven.

Download
Schrijf een commentaar naar de verantwoordelijk van dit pagina

De volledige beschrijving

  Hoe behandelde de profeet zijn vrouwen

  [ nederlands - dutch -الهولندية ]

  revisie: Yassien Abo Abdillah

  Kantoor voor da'wa Rabwah (Riyad)

  2013 - 1434

  Islam voor iedereen

  معاملة النبي مع أزواجه

  « باللغة الهولندية »

  مراجعة: ياسين أبو عبد الله

  2013 - 1434

  Alle lof behoort aan Allah.

  Wij vragen ons allen af hoe de boodschapper (vzmh) met zijn vrouwen was. hoe ging hij met hen om? hoe behandelde hij hen gelijk?

  Op wat voor manier behandelde de pofeet zijn vrouwen? hoe kon hij hen gelijk behandelen?

  De profeet (vzmh) slaagde erin alle vrouwen gelukkig te maken; dat komt omdat hij wist hoe hij met vrouwen om moest gaan, en hij drong diep door in haar gevoelige ziel en sprak haar aan met warmte en passie, en stond haar bij om te werken voor haar religie en haar leven.

  En wat over zijn vrouwen – de moeders van alle gelovigen? als we hun leven gaan onderzoeken, ontdekken we dat de meeste boeken die de profeets vrouwen beschrijven, dat ze met gemeenschappelijke kwaliteiten worden beschreven; ze vastten veel en brachten de nacht door met bidden. Ze waren dus bevoorrecht met hun nabijheid van allah, doordat ze hem ‘s nachts zo veel aanbaden. daarom verdienden ze deze geweldige eer; de moeders van alle gelovigen te zijn; vrouwen van de geliefde profeet (vzmh) in dit leven en in het hiernamaals.

  En wat ons betreft dan? ik weet date en hoop van de lezers getrouwd zijn, en indien dat niet zo is, dan zien ze wat er in de meeste huwelijken gebeurt de laatste tijd, als ze kijken naar hun ouders, verwanten en vrienden. waarom is geluk binnen het huwelijk tegenwoordig iets zeldzaams? is het de schuld van deze tijd? nee, het is onze schuld, zowel van mannen als van vrouwen.

  Het feit dat we ons leven verpestten met materialisme, en daarbij onze religie vergaten, onze islamitische beschaving, en de leringen van de profeet (vzmh). we vergaten onze liefde voor allah en pleegden openlijk zonden; onze ogen en harten schrokken geen moment terug uit angst voor allah, en dachten niet na over het feit dat allah ons gadeslaat.

  Wat kunnen we nu doen om het geluk terug te laten keren in ons huwelijksleven? er is slechts één manier: de weg van allah en zijn profeet (vzmh). dit zal een ieder gelukkig maken met zijn/haar partner in hun huwelijksleven, en dan zullen ze de betekenis voelen van het huwelijksgeluk dat allah heeft geschapen.

  Op dat moment beste broeders en zusters, dacht ik over deze serie “de profeet als echtgenoot”, om liefde weer terug te brengen bij iedere echtgenoot en echtgenote die uit elkaar zijn gegroeid. ik hoop dat jullie deze serie zullen volgen.

  Alle gebeden, zegeningen, en vrede van Allah zijn met Mohammed, zijn gezin en metgezellen.

  Hij koesterde zijn vrouwen en behandelde hen vriendelijk

  We lezen over het leven van de profeet Mohammed (vzmh) op het gebied van opvoeding, geloof, politiek, oorlog, of economie, maar er werd zelden iets greschreven of gepubliceerd over zijn leven binnenshuis en met betrekking tot zijn relatie met zijn vrouwen. Iemand die goed op de hoogte is van de familierelaties van de profeet Mohammed (vzmh) ontdekt dat het inhoud had die we in onze tegenwoordige tijd zo vreselijk missen. Deze inhoud zou bij kunnen dragen aan de stabiliteit van onze gezinnen en onze huwelijken. In dit artikel geven we een aantal voorbeelden van Mohammeds aandacht aan de gevoelens van zijn vrouwen, zijn waardering, en zijn blijk van liefde.

  Een manier om je echtgenote te koesteren en aardig voor haar te zijn is haar aan te spreken met een koosnaam die zij leuk vindt. Dit vinden we terug in het leven van Mohammed (vzmh) in een hadith, die gelijkluidend is van de bekende geleerden, waarin hij tegen zijn vrouw ‘a’isha zegt: "o ‘a’ish, dit is gabriel die zegt ‘vrede zij met jou’.” ze antwoordde: ”en moge vrede en allah’s genade en zegeningen met hem zijn. jij ziet wat ik niet zie.” (ze bedoelde de boodschapper van allah vzmh die gabriel wel zag)

  Hij noemde ‘a’isha: ‘homayraa', een verkleinwoord van ‘hamraa’, dat volgens ibn kathir in 'an nihaya’, betekent blankhuidige vrouw. adh-dhahabi zei ook dat ‘hamraa’" in de taal van het volk van 'hijaz' betekent: blank en blozend, een kenmerk dat zelden bij hen voorkwam. De profeet Mohammed (vzmh) behandelde ‘a’isha dus vriendelijk en gebruikte koosnaampjes voor haar.

  Uit de overleveringen over de profeet die ‘a’isha vertelde over vasten, noteerde imam muslim dat zij zei: ‘de boodschapper van allah (vzmh) kuste een van zijn vrouwen terwijl hij vastte, en vervolgens lachte ze, moge allah tevreden over haar zijn.’

  In een andere overlevering die door ‘a’isha is verteld, zei ze dat Mohammed (vzmh) zei, dat de beste gelovige degene is die de beste manieren heeft en het vriendelijkst tegen zijn eigen vrouw is.

  Deze ahadith laten zien hoeveel de profeet Mohammed (vzmh) om zijn vrouwen gaf en hoe goed hij ‘a’isha, moge allah tevreden over haar zijn, behandelde.

  Een van de vormen van liefkozen en goede behandeling van je vrouw, is haar met je eigen handen eten geven. de profeet Mohammed (vzmh) zei: "alles wat je uitgeeft wordt beschouwd als liefdadigheid, zelfs een hap eten die je in de mond van je vrouw doet."

  Zelfs het eten dat iemand eigenhandig aan zijn vrouw geeft wordt beschouwd als een liefdadige daad, waarvoor allah de almachtige een beloning geeft, en niet slechts een daad waarvoor je haar liefde en samenwerking voor terugkrijgt.

  Liefkozen en aardig voor haar zijn heeft een overweldigend emotioneel effect op haar. deze handeling waarbij je het voorbeeld van de profeet Mohammed (vzmh) volgt, kost een man niets en hij verkrijgt er allah’s beloning door, de liefde van zijn vrouw, en haar samenwerking. daarom wordt een man opgedragen zijn vrouw goed te behandelen en haar te liefkozen.

  De aard van de man doet hem zijn gevoelens op een bepaalde manier uitdrukken die niet gelijk is aan de manier waarop een vrouw dat doet. een vrouw drukt haar liefde uit door woorden zoals: ‘ik hou van je, ik mis je, ik heb je nodig, etc.’ een man daarentegen drukt zijn liefde uit in daden en zelden d.m.v. woorden. wanneer een man zijn vrouw wil vertellen dat hij van haar houdt, dan koopt hij iets waar zij van houdt of koopt nieuwe dingen voor het huis etc. voor de man is dit een vorm van uitdrukken van zijn liefde.

  De vrijgevige profeet heeft dit negatieve trekje van de man zeker overwonnen. hij sprak mondeling zijn liefde en hartstocht uit voor ‘a’isha, moge allah tevreden over haar zijn, behandelde haar vriendelijk, koesterde haar, en ook liet hij zijn andere vrouwen dat horen wat ze graag hoorden van hun geliefde echtgenoot, en dit is een belangrijk aspect in de man-vrouw relatie. ibn assaker vertelde – volgens de betrouwbare bron van ‘a’isha, moge allah tevreden over haar zijn – dat ze zei dat de profeet (vzmh) haar vroeg: "zou je graag mijn vrouw in dit leven en in het hiernamaals willen zijn?” ik zei: “ja”, hij zei: “je bent mijn vrouw in dit leven en in het hiernamaals.”

  Stel je voor welke emoties ‘a’isha’ voelde toen ze deze woorden hoorde, die haar geborgenheid, liefde en vrede waarborgden in dit leven en in het hiernamaals.

  Al ‘aas ibn ar rabee'- de echtgenoot van zainab de dochter van profeet Mohammed (vzmh) verliet mekka, vluchtend voor de islam. Ze stuurde hem een bericht om terug te komen en zich tot de islam te bekeren. hij stuurde haar toen een brief, waar hierna een deel van volgt: "bij allah, ik beschouw jouw vader niet als een overtreder en ik wil niets liever dan dezelfde weg volgen samen met jou mijn dierbaarste. Ik haat het echter als ze zeggen dat je echtgenoot zijn volk heeft laten vallen. Zou je dit in overweging willen nemen en mij vergeven?” deze brief laat zien dat al ‘aas van zainab hield en bij haar wilde zijn, welk pad ze ook zou bewandelen. Daarnaast haatte hij het als de mensen op een manier over hem zouden praten die haar niet aan zou staan. Uiteindelijk vraagt hij haar om het in overweging te nemen en haar te vergeven. In het belang van die liefde slaagde zainab erin zich bij hem te voegen, en kwam met hem, als moslim, terug.

  Sommige schrijvers willen het repect voor de vrouw in het westen aantonen door voorbeelden aan te halen zoals de man die de deur van de auto voor zijn vrouw open doet. Hoewel dit zo te zien respect is, kan een volwassen persoon vele aspecten zien waarin een vrouw wordt beledigd en niet gerespecteerd in het westen. bij moslims bestaat geen conflict van de man-vrouw kwestie, omdat zij geloven dat de ene de andere aanvult en dat wederzijds respect noodzakelijk is.

  De profeet Mohammed (vzmh) is hierbij ons voorbeeld. Op een keer terwijl hij zich terug had getrokken in aanbidding van Allah tijdens de laatste tien dagen van de Ramadan (i’tikaf), kwam zijn vrouw safiya hem bezoeken en ze spraken een tijdje met elkaar, daarna maakte ze aanstalten om te vertekken. de profeet mohammed (vzmh) vergezelde haar tot aan de deur om afscheid te nemen. In een andere hadith, zei hij: "haast je niet te vertrekken, ik zal met je mee naar huis gaan." en hij (vzmh) vertrok met haar. Respect is de bron van doorlopende liefde en stabiliteit in een gezin. Daarom wensen we dat het zegeviert tussen een man en zijn vrouw.

  Als echtgenotes op zo’n manier worden behandeld, zal het huwelijk vast en zeker prachtig zijn. we moeten broodnodig door het leven van de profeet (vzmh) bladeren en de islamitische geschiedenis om de mooiste theorieën te ontdekken van de kunst van het huwelijk.

  www.islamhouse.com

  Islam voor iedereen !

  Beoordelingen