Gedrag van een moslim en de medemens

Beschrijving

De Koran geeft een aantal voorschriften met betrekking tot het gedrag van de gelovige ten opzichte van de medemens, gelovig en niet-gelovig. In dit artikel vindt de lezer de eigenschappen terug die de Islam hoog acht.

Download
Beoordelingen