Over de belangrijkheid van tawh’ied

Beschrijving

Allah de Verhevene zond boodschappers om de mensen op te roepen tot tawh’ied (of tawhied, tawheed), en de Nobele Qor-aan schenkt in bijna elk hoofdstuk aandacht aan de ‘aqiedah (geloofsleer) van tawh’ied en het legt het kwaad en de schade uit van shirk (polytheïsme, afgoderij) voor zowel het individu als de samenleving.

Download

Bronnen:

uwkeuze.net

Categorieën:

Beoordelingen