அதிக கேள்வி ஆபத்தானது

விபரங்கள்

இஸ்லாத்தில் கேள்வியின் முக்கியத்துவம்
நபித்தோழர்களும் கேள்வியும்
அதிக கேள்வி சமூகத்திற்கு ஆபத்தானது
அதிக கேள்வியின் பின்விளைவுகள்
சம்பவம் நிகழ முன் கேட்டல்
கேள்வியின் வகைகள்

Download

அறிவியல் வகைகள்:

رأيك يهمنا