สารว่าด้วยการสุญูดสะฮฺวีย์

คำอธิบาย

สารว่าด้วยการสุญูดสะฮฺวีย์ หรือการสุญูดเนื่องจากการลืมการกระทำต่างๆ ในละหมาด อธิบายด้วยหลักฐานและตัวอย่างในกรณีต่างๆ ของการลืมในละหมาด ซึ่งจำเป็นสำหรับมุสลิมที่จะต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจ เพื่อให้สามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเมื่อเกิดปัญหาดังกล่าวในละหมาด

Download
กรุณาเขียนความคิดเห็นถึงผู้ดูแล

รายละเอียดแบบเต็ม

เนื้อหา

- ความหมายของการสุญูดสะฮฺวีย์

- กรณีต่างๆ ที่จำเป็นต้องสุญูดสะฮฺวีย์

- วิธีการสุญูดสะฮฺวีย์ พร้อมกรณีตัวอย่าง

- การสุญูดสะฮฺวีย์ของมะอ์มูม

หมวดหมู่เนื้อหา: