อัลกุรอานแปลไทย

แหล่งอ้างอิง:

ศูนย์กษัตริย์ฟาฮัดเพื่อการจัดพิมพ์อัลกุรอาน

คำอธิบาย

อัลกุรอานแปลความหมายภาษาไทย ฉบับพิมพ์ศูนย์กษัตริย์ฟะฮัดเพื่อการจัดพิมพ์อัลกุรอาน นครมะดีนะฮฺ ประเทศซาอุดิอาระเบีย เป็นไฟล์ PDF

1