อัลกุรอานแปลไทย

คำอธิบาย

อัลกุรอานแปลความหมายภาษาไทย ฉบับพิมพ์ศูนย์กษัตริย์ฟะฮัดเพื่อการจัดพิมพ์อัลกุรอาน นครมะดีนะฮฺ ประเทศซาอุดิอาระเบีย เป็นไฟล์ PDF

Download
กรุณาเขียนความคิดเห็นถึงผู้ดูแล