คู่มืออิอฺติกาฟ

คำอธิบาย

อธิบายประเด็นต่างๆ ว่าด้วยอิอฺติกาฟในช่วงสิบวันสุดท้ายของเราะมะฎอนไว้อย่างกระชับแต่ครอบคลุมเกือบทุกประเด็นหัวข้อ ผู้เรียบเรียงได้อ้างหลักฐานต่างๆ จากอัลกุรอานและอัลหะดีษไว้ได้อย่างสมบูรณ์ โดยอาศัยทัศนะและความเห็นของอุละมาอ์ที่เชื่อถือได้เป็นตัวอธิบาย

Download
ส่งฟีดแบ็ก