ALAM MO BA KUNG BAKIT KA NARITO SA LUPA?

Lecturere : Nasser Datumanong

Sources:

Islamikong Tanggapan para sa Pag-aanyaya at Gabay sa Unaizah

Description

ALAM MO BA KUNG BAKIT KA NARITO SA LUPA?

Send a comment to Webmaster

Ang Aklat na Ito ay Para Saiyo
2
feedback