Wubepese Nyame be kyirew adea eye papa (Istikhaarah)

nkyerɛmu

• Kasamu/ Wubepese Nyame be kyirew adea eye papa (Istikhaarah)

Download
Soma kɔ bi kyerɛ adwen kɔ wɛb ebusuapanin

Nhyehyɛmu: