Adanse Honu / kontompo Ebususɛm

Kasakyerɛ ni : Mahmoud Ahmed Mahmoud

nkyerɛmu

Kasamu : Adanse Honu / kontompo Ebususɛm.

Download
Soma kɔ bi kyerɛ adwen kɔ wɛb ebusuapanin
Fiidbak/ Ye hiya wu jun kyiri