Eye Aciwadie se wu be ka Ayekoo ema Kafiri fo ewu wunu Buronya

Kasakyerɛ ni : Mahmoud Ahmed Mahmoud

nkyerɛmu

Kasamu : Mpae a yaye ewu akwantu mu Eye Aciwadie se wu be ka Ayekoo ema Kafiri fo ewu wunu Buronya.

Nhyehyɛmu:

Fiidbak/ Ye hiya wu jun kyiri