የ አስላም አምድ(ሩክን) አላህ አንድ ነው መሐመድ የ አላህ መለክተኛ ነው በ ምለው ርዕስ

አስተያየትህን ያስፈልገናል