السحور أحكامه وآدابه

التصانيف العلمية:

نبذة مختصرة

ينبغي على الصائم أن يتسحر، وأن يؤخر سحوره إلى ما قبيل الفجر ولو كان السحور قليلا؛ لما في ذلك من الخيرات والبركات العظيمة، فمن ذلك أنه استجابة لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم حيث قال في الحديث المتفق عليه: تسحروا فإن في السحور بركة، وكفى بذلك فضلا وشرفا.

تفاصيل

Bismillahirrahmanirrahim
 
Sehur
 
Hvala Allahu Gospodaru svjetova, neka je salavat i selam na onog poslije koga nema poslanika niti poslanstva, a zatim:
 
Od adaba posta je sehur, a sehur je jelo pri samom kraju noći. Dobio je ime po tome jer se dešava u sehar tj. pred zoru.
 
Njegov propis (hukm)
Sehur je mustehab. Rekao je Nevevi: "A nama je sehur mustehab (lijepo činiti) a ako se desi da ga neko propusti kao da prespava, post mu je ispravan jer sehur nije šart ili uslov za ispravnost posta".
Hafiz Ibn Redžeb u Fethu bilježi idžma' ili koncenzus učenjaka o tome da je sehur mustehab i mendub, dakle, lijepo činiti.
Ovaj govor zastupa i šejh Ibn Usejmin – Allah mu se smilovao –.
 
Vrijednost
Allahov Poslanik sallalahu alejhi ve sellem je podsticao na sehur te je upozorio od njegova napuštanja i ostavljanja, te je spomenuo velike vrijednosti, fadilete i lijepe plodove od kojih je:
 
U njemu je bereket.
 
Prenosi se Ebu Hurejre radijellahu anhu da je Allahov Poslanik sallalahu alejhi ve sellem rekao: "Ustajte na sehur jer je doista u njemu bereket". Muttefekun alejhi.
Prenosi se od Abdullaha ibn Harisa a on od nekog čovjeka između ashaba Allahova Poslanika sallalahu alejhi ve sellem da je rekao: "Došao sam kod Allahova Poslanika sallalahu alejhi ve sellem a on se sehuri pa je rekao: "On je bereket koji vam je Allah dao pa nemojte ga ostavljati"". Hadis bilježe Ahmed i En Nesai.
Od Selmana radijellahu anhu da je Allahov Poslanik sallalahu alejhi ve sellem rekao: "Bereket je u tri stvari: pa je između ostalog pomenuo sehur". Bilježi ga Taberani a Albani ga ocjenjuje vjerodostojnim.
Od Irbada ibn Sarije radijellahu anhu se prenosi da je rekao: "Pozvao me je Allahov Poslanik sallalahu alejhi ve sellem na sehur uz Ramazan pa je rekao tom prilikom: "Dođi na jelo u kojem je bereket". Bilježe ga Ahmed i En Nesai a Albani ga ocjenjuje vjerodostojnim.
Rekao je Nevevi – Allah mu se smilovao -: "Bereket koji se nalazi u sehuru je jasan i da se zamjetiti, jer je sehur taj koji ojačava za post i daje pokretljivost te se putem njega stiče još veća želja za postom".
 
Sehur je suprotno praksi Kršćana i Židova
 
Rekao je Allahov Poslanik sallalahu alejhi ve sellem: "Razlika između našeg i njhihova posta jeste jelo za vrijeme sehura". Bilježi ga Muslim.
Rekao je Nevevi: "Značenje: razlika i posebnost našeg posta od njihova je u sehuru. Oni nemaju sehura, a nama je mustehab".
 
Allah i Njegovi meleki donose salavat na one koji su ustali na sehur
 
Prenosi se od Ebu Seida el Hudrija radijellahu anhu da je Allahov Poslanik sallalahu alejhi ve sellem rekao: "Sehur je berićetno jelo pa ne ostavljajte ga, pa makar neko od vas popio čašu vode, jer, doista, Allah i meleki donose salavat na one koji su ustali na sehur". Bilježi ga Ahmed a Albani ga ocjenjuje vjerodostojnim.
Značenje govora da Allah donosi salavat na njih tj. da ih obuhvati svojim oprostom, milošću i magfiretom, a donošenja salavata od strane meleka jeste dova i traženje oprosta za dotične koji su ustali na sehur.
 
Sehur je lagan i jednostavan
 
Rekao je Allahov Poslanik sallalahu alejhi ve sellem: "Ko želi da posti neka ustane na sehur neka nešto pojede ili popije". Bilježi ga Ahmed a Albani ga ocjenjuje vjerodostojnim. Također je rekao: "Sehurite pa makar sa čašom vode". Ocjena ovog hadisa je poput prijašnjeg.
Dakle, u slučaju da insan ne osjeća potrebu za hranom u ovo doba noći, ili ako je spavao pa se probudio pred zoru, u mogućnosti je da se napije vode sa nijetom sehura kako nebi bio uskraćen za nagradu sljeđenja Allahova Poslanika sallalahu alejhi ve sellem u ovom sunnetu.
 
Adabi sehura
 
Ima nekoliko adaba vezanih za sehur koje musliman koji želi dobro da ih pazi i da se pridržava. Od tih edeba je sljedeće:
 
Čišćenje nijeta
Onaj ko ustane na sehur treba da zanijeti svojim sehurom i jelom izvršavanje naredbe Allahova Poslanika sallalahu alejhi ve sellem te sljeđenje istog kako bi taj sehur postao ibadetom. Također, treba nijetiti sehurom jačanje tijela kako bi se post lakše trpio, kako bi i na taj način imao nagradu.
 
Odgađanje sehura
Odgađanje i odlaganje sehura sve do pred zoru je sunnet. Prenosi se od Enesa radijellahu anhu od Zejda ibn Sabita radijellahu anhu da je rekao: "Sehurili smo sa Allahovim Poslanikom sallalahu alejhi ve sellem te je ustao na namaz. Rekao sam: 'Koliko je bilo između ezana i sehura? Rekao je: 'Toliko da se može proučiti pedeset ajeta.'" Muttefekun alejhi.
Rekao je šejh Ibn Usejmin: "Odgađanje sehura je blaže za postača i preventiva da neće prespavati sabah. Postaču je dozvoljeno da jede i pije ponovno pa makar to bilo poslije završenog jela i nijeta da se posti sve dok ne bude siguran da je zora nastupila, jer Allah Uzvišeni kaže: "Jedite i pijte sve dok ne budete mogli razlikovati bijelu nit od crne niti zore". Bekara, 187.
Zora nastupa viđenjem na horizontu ili sa povjerljivim haberom i vješću poput ezana ili slično njemu. Kada nastupi zora prestaje da jede i pije, zatim nijeti data-originalem i ne izgovara jezikom jer izgovaranje nijeta jezikom tada biva novotarijom". Medžalisu šehri ramadan, str. 50.
Od tekstova koji ukazuju da je odgađanje sehura mustehabb jeste hadis gdje Allahov Poslanik sallalahu alejhi ve sellem kaže: "Od poslaničkog ahlaka je troje: da se požuri iftarom ili mrsenjem, odgađanje sehura te stavljanje desne na lijevu ruku prilikom namaza". Bilježi ga Taberani a Albani ga ocjenjuje vjerodostojnim.
Rekao je također: "Doista je nama vjerovjesnicima naređeno da odgađamo sehur, požurivanje iftara te da stavljamo desne po lijevim rukama na namazu". Ocjena je poput prošlog hadisa.
Rekao je šejh El Fevzan: "U današnje vrijeme možemo naći ljude koji su budni većinu noći, pa kada hoće da legnu sehure se i jedu te potom zaspu i prespavaju sabah. Oni su započeli post prije vremena i ostavili sabah namaz nemareći za Allahovim naredbama. Kakav odnos imaju ovi prema svojoj vjeri, namazu i postu!? Uopšte ne mare! Takvi će biti sve dok budu davali i pružali svojim dušama što požele". Ithafu ehlil iman, str. 33.
 
Sehuriti se sa temrom ili datulama (hurmama)
Prenosi se od Ebu Hurejre radijellahu anhu da je Allahov Poslanik sallalahu alejhi ve sellem rekao: "Divan li je sehur vjernika sa temrom". Bilježi ga Ebu Davud a Albani ocjenjuje vjerodostojnim.
 
Da ne napuni stomak
Od mudrosti posta je razbijanje okova strasti spolnog organa i stomaka te jela, a mnošvo jela i pića prilikom sehura umanjuje ovu mudrost.
Rekao je Ibn Hejtemi: "Ispravno je – ako Allah da – da mnoštvo jela odstranjuje ovu mudrost u cijelosti te ovo nije poželjno kao što to rade bogataši u izabiru jela i pića te mnoštvu spremanju istog". Ithafu ehlil islam, str. 172.
Na pokuđenost mnoštva jela upućuje govor Allahova Poslanika sallalahu alejhi ve sellem: "Sin Ademov neće napuniti posudu goru od svog stomaka. Dovoljno mu je samo malo, pa ako hoće više onda trećina za hranu, trećina za piće i trećina za disanje". Bilježi ga Tirmizi a Albani ga ocjenjuje vjerodostojnim.
 
Vel hamdu lillahi rabbil alemin!!!
رأيك يهمنا