Fitrətin(insan təbiətinin)tələb etdiyi və şəriətın təsdiq etdiyi haqlar.

Yazıçı :

Qısa izah

Fitrətin(insan təbiətinin)tələb etdiyi və şəriətın təsdiq etdiyi haqlar.İbn Useymin Rahiməhullahın kitabından bəzi başlıqlar

Download
Mülahizəni göndər