MÜSƏLMAN AİLƏSİNİN XÜSUSİYYƏTLƏRİ

Yazıçı :

Qısa izah

“Sizin üçün onlarla ünsiyyət edəsiniz deyə, öz cinsinizdən zövcələr xəlq etməsi, aranızda (dostluq) sevgi və mərhəmət yaratması da Onun qüdrət əlamətlərindəndir. Həqiqətən, bunda (bu yaradılışda) düşünən bir qövm üçün ibrətlər vardır!”
(ər-Rum surəsi, 30/21)

Download
Mülahizəni göndər
Sənin rəyin bizim üçün əhəmiyyətlidir