TÖVBƏNİN ƏHƏMİYYƏTİ

Yazıçı :

Qısa izah

“...Bu, ayələri hikmət sahibi, (hər şeydən) agah olan (ALLAH) tərəfindən təsbit olunmuş, sonra da müfəssəl izah edilmiş bir Kitabdır ki, Siz ALLAH`dan başqasına ibadət etməyəsiniz. Mən sizi ALLAH tərəfindən (Cəhənnəmlə) qorxudan və (Cənnətlə) müjdələyənəm. Və RƏBB`inizdən bağışlanmağınızı diləyəsiniz. Sonra Ona tövbə edin ki, müəyyən bir müddət (ömrünüzün sonunadək) sizə yaxşı gün-güzəran versin və hər bir əməl sahibinə (əməlinin) mükafatını ehsan buyursun...”
(Hud surəsi, 11/1-3)

Download
Mülahizəni göndər
Sənin rəyin bizim üçün əhəmiyyətlidir