Kateqoriyalar

 • Azərbaycanlı

  DOC

  Təlif (əsər və ya məqalə yazma) : Ramil Soltanov

 • Azərbaycanlı

  YOUTUBE

  bu dersde her nefs olumu dadacaq unvaninda mukemmel xutbe var

 • Azərbaycanlı

  MP4

  Mühazirəçi : Yaşar Qurbanov

 • Azərbaycanlı

  PDF

  Yazıçı : Yaşar Qurbanov

  "Ey insanlar! Sizi tək bir şəxsdən (Adəmdən) xəlq edən, ondan zövcəsini (Həvvanı) yaradan və onlardan da bir çox kişi və qadınlar törədən Rəbbinizdən qorxun! (Adı ilə) bir-birinizdən (cürbəcür şeylər) istədiyiniz Allahdan, həmçinin qohumluq əlaqələrini kəsməkdən həzər edin! Şübhəsiz ki, Allah sizin üzərinizdə gözətçidir!" (ən-Nisə, 1)

 • Azərbaycanlı

  PDF

  Tərcümə : Yaşar Qurbanov

  Kitabda tövbə etmək istəyənlər, amma bunda çətinlik çəkənlər haqqında söz açılır. Kitabda həmçinin günahlardan tövbə etmək istəyənlərə çıxış yolları göstərilir.

 • Azərbaycanlı

  PDF

  “Təmizlənmə və tərbiyə, və müsəlmanların buna ehtiyacı” adlı bu risalə öz əsasında, otuz il bundan öncə (1390 il) Amman şəhərinin (İordaniya) şəriət elmləri institutunda, böyük alim-muhəddis şeyx Muhəmməd Nasıruddin əl-Albaninin, Allah ona rəhmət etsin, oxuduğu muhazirədir. Bu muhazirədə şeyx hər bir müsəlmanın tutması vacib olan yolu açıqlamışdır. Bu mühazirənin əsli iki sözdən ibarətdir – “təmizlənmə” və “tərbiyə”. Şeyx öz həyatını məhz islam əqidəsinin, ona əsrlər boyu daxil edilmiş müxtəlif zəlalətlərin çirkinliyindən, bidətlərdən, xurafatlardan və şirkdən təmizlənməsi yoluna həsr etmişdir. O həmçinin Sünnənin təmizlənməsilə də məşğul olmuşdur. O rəvayətlərin səhih, zəif və ya uydurma olduqunu tədqiq etmiş və bununla Sünnəyə aid olmayan rəvayətləri ayırmışdır. Həmçinin o fikh elmini də nəzərdən keçirmiş və Quran və Sünnəyə müxalif olan fikxi rəyləri və bidətləri təmizləmişdir. Bundan sonra şeyx tərbiyəyə keçmişdir. Əvvəl özünü, sonra ətrafını və bundan sonra da bu haqq yoluna dəvət edərək bütün insanları tərbiyələndirməyə başlamışdır. Onun dəvətinə dünyanın hər tərəfindən ümmətin ən xeyrli insanları olan alim və tələbələr dəstək vermişdir. Bundan sonra bütün dünyada elm əsasında dinin dirçəlməsi başlamışdır. Ümumi xeyr üçün Ammandaki “Əl-Maktaba əl-İslamiyya” nəşriyyatı bu risaləni yaymaq qərarına gəlmişdir. Bu risalə şeyxin elm xəzinələrindəndir və dünyanın hər bir yerində yaşayan müsəlmanlar üçün böyük bir faydadır. Biz ümid edirik ki bu risaləyə görə şeyx ölümündən sonra Allah tərəfindən və Allahın izni ilə mükafatlandıralacaqdır.

 • Azərbaycanlı

  PDF

  “...Bu, ayələri hikmət sahibi, (hər şeydən) agah olan (ALLAH) tərəfindən təsbit olunmuş, sonra da müfəssəl izah edilmiş bir Kitabdır ki, Siz ALLAH`dan başqasına ibadət etməyəsiniz. Mən sizi ALLAH tərəfindən (Cəhənnəmlə) qorxudan və (Cənnətlə) müjdələyənəm. Və RƏBB`inizdən bağışlanmağınızı diləyəsiniz. Sonra Ona tövbə edin ki, müəyyən bir müddət (ömrünüzün sonunadək) sizə yaxşı gün-güzəran versin və hər bir əməl sahibinə (əməlinin) mükafatını ehsan buyursun...” (Hud surəsi, 11/1-3)

 • Azərbaycanlı

  PDF

  Şübhəsiz ki, Allahın dinində möhkəm və sabitqədəm olmaq , əzm və rəşadətlə doğru getmək istəyən hər bir müsəlmanın əsas məqsədi olmalıdır. Əsasəndə fitnə -fəsadların çoxaldığı bir dövrdə buna daha çox önəm verilməlidir. Hər bir müsəlman qardaş və bacımızın bu kitabcanı oxuyub, əməl etməsi çox zəruridir. Uca Allah bütün müsəlmanalrı qorusun Amin.

 • Azərbaycanlı

  PDF

  Təlif (əsər və ya məqalə yazma) : Əlixan Musayev

  Bu kitab insan bu dünyada qərib və ya müsafir olduğunu və bu dünyanın fani olduğunu bəyan edir

 • Azərbaycanlı

  YOUTUBE

  tovbenin qebul olunmasi ucun sertler izahati

 • Azərbaycanlı

  YOUTUBE

  her bir adem ovladi xeta edendir xeta edenlerin en xeyirlisi tovbe edenleridir

 • Azərbaycanlı

  YOUTUBE

  uzun arzular haqqinda etrafli beyanatlar,bu dersde tam etrafli sekilde bu haqda melumatlar var

 • Azərbaycanlı

  YOUTUBE

  qelb sertliyi haqqinda etrafli beyanatlar,bu dersde tam etrafli sekilde bu haqda melumatlar var

 • Azərbaycanlı

  MP3

  bu dersde sebr haqqinda genis melumatlar var,ve hmcinin sebire yardim eden sebeblerin beyanatlar var.

 • Azərbaycanlı

  MP4

  bu dersde bir cox faydali tovsiyeler var ,onlardan olumu tez tez xatirlamaq axiret gunun ehvallari ve qardasliq nemeti vesayre

 • Azərbaycanlı

  MP4

  Mühazirəçi : Yaşar Qurbanov

 • Azərbaycanlı

  MP4

  Mühazirəçi : Yaşar Qurbanov

 • Azərbaycanlı

  MP4

  Mühazirəçi : Yaşar Qurbanov

 • Azərbaycanlı

  MP4

  Mühazirəçi : Yaşar Qurbanov

 • Azərbaycanlı

  MP4

  Mühazirəçi : Yaşar Qurbanov

Səhifə : 2 - Kimdən : 1
Sənin rəyin bizim üçün əhəmiyyətlidir