• Azərbaycanlı

    PDF

    İslam ümmətində tədrisin əhəmiyyəti böyükdür. Ümmət mənsublarının və gəncliyinin formalaşdırılmasında aktiv rol oynayır. Gənclik, cəmiyyətlərin və dövlətlərin əsasını təşkil edir. İslamın ilk dövrlərindəki parlaq tədris, ümmətin ehtiyaclarına səsləndi və yetkin nəsillər yetişdirdi. Ümməti idarə olunan deyil, idarə edən, alçalan deyil, üstün olan, başqalarına tabe deyil, ona tabe olan, aldığından daha çoxunu verən ümmətə çevirdi.