• Azərbaycanlı

  MP4

  Qəbirləri ziyarət etməyin şirk olmasi haqqında cavab

 • Azərbaycanlı

  MP4

  Şirkin təhlükəsi və növləri haqda dərs

 • Azərbaycanlı

  PDF

  “Həqiqətən, göylərin və yerin yaradılmasında, gecə ilə gündüzün bir-birini əvəz etməsində (bir-birinin ardınca gəlib-getməsində) ağıl sahibləri üçün (ALLAH`ın varlığını, qüdrətini, kamalını və əzəmətini sübut edən açıq) dəlillər vardır.” (Ali İmran surəsi, 3/190)

 • Azərbaycanlı

  PDF

  Sizə Allahın salamı, rəhməti və bərəkəti olsun. Əlinizdəki kitabın səhifələrində Allahın ən böyük əmri sayılan tövhid və ən böyük qadağası olan Ona şərik qoşmaqdan söhbət açılır.

 • Azərbaycanlı

  MP4

  Mühazirəçi : Yaşar Qurbanov