tovhide zidd emeller

Reviewing:

Categories:

Description

Sizə Allahın salamı, rəhməti və bərəkəti olsun.
Əlinizdəki kitabın səhifələrində Allahın ən böyük əmri sayılan tövhid və ən böyük
qadağası olan Ona şərik qoşmaqdan söhbət açılır.

feedback