Tövhidə zidd olan əməllər

Baxılma:

Qısa izah

Sizə Allahın salamı, rəhməti və bərəkəti olsun.
Əlinizdəki kitabın səhifələrində Allahın ən böyük əmri sayılan tövhid və ən böyük
qadağası olan Ona şərik qoşmaqdan söhbət açılır.

Download
Mülahizəni göndər

Kateqoriyalar: