Kateqoriyalar

معلومات المواد باللغة العربية

Tövhidin qismləri

Ünsürlərin sayı: 16

 • Azərbaycanlı

  PDF

  Qəbirdə soruşulan üç sual, Dörd qayda, dindən çıxaran amillərdən müsəlmanları çəkindirməyin vacibliyi: Doktor Heysəm Səhranın yazdığı və azərbaycanca tərcümə edilmiş kitabdır. Kitabın əhatə etdiyi məsələlər: 1- Qəbirdə soruşulan üç sual: Bu çox önəmli kitabçadır, müsəlmanın bilməsi vacib olan əsasları, qəbirdə soruşulan sualları, Allahın əmr etdiyi ibadətlərin növlərini və dinin mərtəbələrini özündə ehtiva etmişdir. 2- Dörd qayda: Tövhidin qaydalarının bəyanı və onların öyrənilməsi haqqında müxtəsər kitabçadır. Həmçinin müşriklərin bağlandığı bəzi şübhələri və onlara rəddi də özündə əhatə edir. 3- Dindən çıxaran amillərdən müsəlmanları çəkindirməyin vacibliyi: Müsəlmanın dininə təhlükə yarada bilən önəmli məsələlərdən danışan müxtəsər mətndir. Bu məsələlər təhlükəli olduğuna baxmayaraq ən çox baş verən məsələlərdir. Müsəlman bu məsələləri öyrənməklə həm çəkinməli, həm də bunlara düşməkdən qorxmalıdır. Müəllif bu kitabları gözəl cədvəllər formasında edərək qisimlərə bölmüşdür. Bu kitablarda şəriətin əsas məqsədlərini və ümumi mənalarını zikr etmişdir. Hər kitabdan sonra suallar və imtahanlar tərtib etmişdir. Bütün bunları nə xələl gətirən ixtisarla, nə də, yorucu uzunçuluqla etməmişdir

 • Azərbaycanlı

  MP4

  Şirkin təhlükəsi və növləri haqda dərs

 • Azərbaycanlı

  MP4

  bu dersde tovhidin onemli melselelerine aydinliq var

 • Azərbaycanlı

  MP4

  bu xutbede ,tovhidin ehemmiyyeti ile ilgili cox onemli megamlar ve faydalar var ,hansiki her bur muselmana vacibdirki onlari oyrensin bilsin ve emel etsin

 • Azərbaycanlı

  PDF

  Bu kitabda yuxarıda zikr olunan mövzu haqda ətraflı məlumatlar toplanıb

 • Azərbaycanlı

  YOUTUBE

  Müasir dövrdə əqidə və tövhidin zəifliyi haqda dərs

 • Azərbaycanlı

  PDF

  Yazıçı : Yaşar Qurbanov

  Elmlərin ən xeyirli və şərəflisi tovhid elmidir. Cihadın ən üstünü isə haqq əhlinin, tovhidi çirkləndirənlərə və bidətlər (dinə yenilik gətirmək) gətirənlərə qarşı olan ci¬hadıdır. Qəflət içində yatan alim və üləmaların, dünya həyatına aldanıb batil etiqadlara uyduqları üçün, saf və təmiz olan İslam çirkləşib və dəyişdirilib, müsəlmanlar isə çirkablar içində batıb qalıblar Yaşar Qurbanov “İslam Nuru” kitabından

 • Azərbaycanlı

  PDF

  Yazıçı : Yaşar Qurbanov

  Allah təala insanları özünə ibadət etmək üçün yaratmışdır. Tovhid Allahın ibadətdə fərdiləşdirilməsi, yəni ibadətin yalnız Vahid Allaha məxsus edilməsi deməkdir. Allah buyurur: «Mən cinləri və insanları yalnız Mənə ibadət etmək üçün yaratdım» (əz-Zariyat, 56), yəni Məni ibadətdə tovhid və duada fərdiləşdirmək üçün yaratmışam. Yaşar Qurbanov “İslam Nuru” kitabından

 • Azərbaycanlı

  PDF

  Yazıçı : Yaşar Qurbanov

  Müsəlmanların və dəvət sahiblərinin əksəriyyəti dinin ən əsas prinsipi olan Tovhidin həm ayrı-ayrı fərdlərin, həm də bütövlükdə cəmiyyətin tərbiyə və islahında mühüm rolunu və həmçinin, bu prinsipin tətbiqi və iqrarı uğrunda cihadla zəngin olan şərafətli Peyğəmbər həyatının tarixini kifayət qədər bilmirlər. Tovhidin ərəb dilində hərfi mənası fərdləşdirmək (yəni təkləmək, tək hesab etmək) deməkdir. Şəriət mənasında “tovhid” - Allah təalanın fərdiləşdirilməsi, Ona xas və vacib olanların təkliyinin iqrar edilməsi deməkdir. Yalnız Allaha xas olanlar bunlardır: rübubiyyət, adlar, sifətlər və qəza-qədər. Allaha vacib olan bəndənin Ona tam sədaqətlə ibadət etməsidir. Tərifdən göründüyü kimi tovhidin üç növü vardır: rübubiyyət tovhidi, adların və sifətlərin tovhidi və üluhiyyət (ibadət) tovhidi. Yaşar Qurbanov “İslam Nuru” kitabından İndi yüklə!

 • Azərbaycanlı

  MP3

 • Azərbaycanlı

  PDF

  Sizə Allahın salamı, rəhməti və bərəkəti olsun. Əlinizdəki kitabın səhifələrində Allahın ən böyük əmri sayılan tövhid və ən böyük qadağası olan Ona şərik qoşmaqdan söhbət açılır.

 • Azərbaycanlı

  MP4

  Önəmli suallara cavablar 1

 • Azərbaycanlı

  MP4

  Önəmli suallara cavablar 2

 • Azərbaycanlı

  PDF

  Əbədi vəsiyyət : Əhli-beyt imamlarına görə həqiqi tövhid

 • Azərbaycanlı

  PDF

  Tövhid və onun dəlilləri haqda kitab

 • Azərbaycanlı

  MP4

  Mühazirəçi : Yaşar Qurbanov