• Azərbaycanlı

  PDF

  Yazıçı : Yaşar Qurbanov

  (İslamı) ilk əvvəl qəbul edib (bu işdə başqalarından) irəli düşən mühacirlərə və ənsara, həmçinin yaxşı işlər görməkdə onların ardınca gedən kimsələrə gəldikdə, Allah onlardan, onlar da Allahdan razıdırlar. (Allah) onlar üçün əbədi qalacaqları, (ağacları) altından çaylar axan cənnətlər hazırlamışdır. Bu, böyük qurtuluşdur (uğurdur)! (Tövbə sursəi, 100)

 • Azərbaycanlı

  PDF

  Təlif (əsər və ya məqalə yazma) : Əlixan Musayev

  Bu kitab Peyğəmbər səllallahu aleyhi və səlləmin nəvəsi və möhtərəm səhabə Hüseyn radıyallahu anhudan onun fəzilətlərindən və necə şəhid olmasından bəhs edir

 • Azərbaycanlı

  PDF

  Təlif (əsər və ya məqalə yazma) : Əlixan Musayev

  Bu kitabda bəzi səhabələrin cənnətlə müjdələnməsi haqqıında hədislər cəm edilmişdir

 • Azərbaycanlı

  PDF

  Təlif (əsər və ya məqalə yazma) : Əli ibn Həməd ət-Təmimi Tərcümə : Əlixan Musayev

  Ərəb dilindən tərcümə etdiyimiz “Əhli-beyt və səhabələr sevgi və qohumluq əlaqələri” adlı bu kitabda, 24 qeyd zikr edilmiş-dir. Bu qeyd¬lərdə gün kimi aydın sübutlar və əsli olan dəlillər var ki, əhli-beyt ilə səhabələr, Uca Allahın: “öz arala¬rın¬da mərhəmət-lidirlər” ayəsində buyurduğu kimi meh¬riban olmuşlar.

 • Azərbaycanlı
 • Azərbaycanlı

  PDF

  Təlif (əsər və ya məqalə yazma) : Yaşar Qurbanov

  "Ey Əhli-beyt! Allah sizdən çirkinliyi yox etmək və sizi tərtəmiz (pak) etmək istər" (əl-Əhzab, 33)

 • Azərbaycanlı

  PDF

  Təlif (əsər və ya məqalə yazma) : Yaşar Qurbanov

  Allahım, sən bizləri peyğəmbərimizin raşidi xəlifələri ilə bərabər həşr et. Allahım, biz peyğəmbərimiz (sav) raşidi xəlifələrini sevirik və bizə onlarla eyni cənnət nəsib et. Amin.

 • Azərbaycanlı

  PDF

  Təlif (əsər və ya məqalə yazma) : Əlixan Musayev

  Bu kitabda raşidi xəlifələr haqqında qısa məlumat verilir

 • Azərbaycanlı

  PDF

  Əhli-beytlə səhabələr arasında qarşılıqlı təriflə