Kateqoriyalar

معلومات المواد باللغة العربية

Elçilərə iman və onların xüsusiyyətləri

Ünsürlərin sayı: 7

 • Azərbaycanlı

  DOC

  Rəsulullahın (s.a.v.) öz ümməti üzərində çoxlu haqları vardır. Onlardan bir neçəsi aşağıdakılardır: Ona tam şəkildə iman etmək və gətirdiyi şəriəti təsdiq etməkdir ki, Allah taalka bu haqda buyurur: “Allaha, Onun rəsuluna və nazil etdiyimiz Nura iman gətirin! Allah sizin etdiklərinizdən xəbərdardır”. (ət-Təğabun, 8) Digər bir ayədə Uca Rəbbimiz buyurur: “Allah, eləcə də Onun Allaha və Allahın sözlərinə ina¬nan və ümmi (yazıb-oxuma bilməyən) peyğəmbər olan rəsuluna iman gətirin və ona tabe olun ki, doğru yolu tapa biləsiniz!” (əl-Əraf, 158)

 • Azərbaycanlı

  MP4

  Peyğəmbərlərə iman

 • Azərbaycanlı

  PDF

  Tərcümə : Əlixan Musayev

  Bu kitab Allahın, Onun rəsulunun səllallahu aleyhi və səlləmin, valideynlərin, qohum-əqrəbanın, qonşunun, övladın, ər-arvadın, rəhbərlərin, müsəlmanların və qeyri-müsəlmanların haqlarından bəhs edir.

 • Azərbaycanlı

  PDF

  Təlif (əsər və ya məqalə yazma) : İmam hafiz Əbu İsa Muhəmməd ibn İsa ibn Sovrə ət-Tirmizi Tərcümə : Əlixan Musayev

  Əlimizdə olan bu kitab, Peyğəmbərimizi səllallahu aleyhi və səlləmi vəsf edən, onun gözəl əxlaqı və mənəvi dəyərləri barədə danışan möhtəşəm bir kitabdır.

 • Azərbaycanlı

  PDF

  Təlif (əsər və ya məqalə yazma) : Əlixan Musayev

  Peyğəmbərimiz səllallahu aleyhi və səlləmi sevmək barədə yazılmış bu kitab, məhəbbət kəlməsinin mənalarını, onun qismlərini, əlamətlərini və ona aid olan bir çox məsələləri, habelə, Kitab və Sünnədə məhəbbət barədə zikr edilmiş dəlilləri, üstəlik, Peyğəmbər səllallahu aleyhi və səlləmin əhli-beytini və onun səhabələrini özündə cəm edir.

 • Azərbaycanlı

  MP4

  Mühazirəçi : Yaşar Qurbanov

  Peyğəmbərin (sallALLAHU ’aleyhi wa sallam) həyatı

 • Azərbaycanlı