Peyğəmbər səllallahu aleyhi və sələmi sevmək

Təlif (əsər və ya məqalə yazma) : Əlixan Musayev

Qısa izah

Peyğəmbərimiz səllallahu aleyhi və səlləmi sevmək barədə yazılmış bu kitab, məhəbbət kəlməsinin mənalarını, onun qismlərini, əlamətlərini və ona aid olan bir çox məsələləri, habelə, Kitab və Sünnədə məhəbbət barədə zikr edilmiş dəlilləri, üstəlik, Peyğəmbər səllallahu aleyhi və səlləmin əhli-beytini və onun səhabələrini özündə cəm edir.

Download
Mülahizəni göndər