Kateqoriyalar

معلومات المواد باللغة العربية

Məscidül-həramla əlaqəli əhkamlar

Ünsürlərin sayı: 1

  • Azərbaycanlı

    PDF

    “(Ya Rəsulum! De: ) "Mənə ancaq bu şəhərin (Məkkənin) RƏBB`inə ibadət etmək əmr olumuşdur. Elə bir şəhər ki, (RƏBB`im) onu müqəddəs tutmuşdur. (Orada qan tökmək, bir kəsə zülm etmək qadağan olunmuşdur. Başqa yerdə halal olan şeylər orada haram buyurulmuşdur). Hər şey yalnız …” (ən-Nəml surəsi, 27/91)