• Azərbaycanlı

  MP4

  Beşinci rükn Gücü yetənin Allahın evin

 • Azərbaycanlı

  PDF

  Ey Mədinənin qonaqları! Sizlər Məkkədən sonra yer üzünün ən xeyirli torpağı və ən şərəflisi sayılan bir məkandasınız. Bunun qiymətini və dəyərini bilin! Hörmətinə və müqəddəsliyinə diqqət edin! Burada ən gözəl ədəb ilə davranın!

 • Azərbaycanlı

  PDF

  Tərcümə : Əlixan Musayev

  Bu kitabça bizə həcc və ümrə ziyarətində yerinə yetiriləcək əməlləri öyrədir

 • Azərbaycanlı

  MP4

  Mühazirəçi : Yaşar Qurbanov

 • Azərbaycanlı

  PDF

  “(Ya Rəsulum! De: ) "Mənə ancaq bu şəhərin (Məkkənin) RƏBB`inə ibadət etmək əmr olumuşdur. Elə bir şəhər ki, (RƏBB`im) onu müqəddəs tutmuşdur. (Orada qan tökmək, bir kəsə zülm etmək qadağan olunmuşdur. Başqa yerdə halal olan şeylər orada haram buyurulmuşdur). Hər şey yalnız …” (ən-Nəml surəsi, 27/91)