Kateqoriyalar

 • Azərbaycanlı

  PDF

  Sələf alimlərindən biri belə deyir: “ALLAH qullarına nemətlər vermiş və onları gücləri yetdikcə şükr etməklə məsul tutmuşdur. Az da olsa şükr etmək, hər hədiyyəyə qarşılıq çox da olsa yaxşılıq etmək lazımdır. Qul şükr etməsə, neməti ortadan qalxmağa tərk etmiş və onu zəlalət nişanı ilə vəsfləndirmiş olar.”

 • Azərbaycanlı

  MP3

  Mühazirəçi : Ramil Soltanov

 • Azərbaycanlı

  PDF

  Hər şeyi unudaraq ruhən və cismən Allaha müti olmaq dinin qanuni tələblərindən biri hesab olunur. Bu kitabda namazda müti olmağın əsaslarından bəhs edilir.

 • Azərbaycanlı

  YOUTUBE

  allah qorxusu haqqinda mukemmel xutbe

Sənin rəyin bizim üçün əhəmiyyətlidir