SƏLƏFİN İBADƏT ANLAYIŞI

Yazıçı :

Qısa izah

Sələf alimlərindən biri belə deyir: “ALLAH qullarına nemətlər vermiş və onları gücləri yetdikcə şükr etməklə məsul tutmuşdur. Az da olsa şükr etmək, hər hədiyyəyə qarşılıq çox da olsa yaxşılıq etmək lazımdır. Qul şükr etməsə, neməti ortadan qalxmağa tərk etmiş və onu zəlalət nişanı ilə vəsfləndirmiş olar.”

Download
Mülahizəni göndər

Mənbələr:

Kateqoriyalar: